Choď na obsah Choď na menu
 


PKO by mala byť národná kultúrna pamiatka

Príspevky

1.Podnet na vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

1. 2. 2008

 

Podporné stanovisko Na vyhlásenie nehnuteľnosti budov PKO v Bratislave za NKP

24. 1. 2008

My, dolu podpísaní odborní pracovníci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
podporujeme Podnet na
vyhlásenie nehnuteľnosti budov Parku kultúry a oddychu, Nábrežie armádneho generála
Ludvíka Svobodu č. 3 v Bratislave (parcelné čísla 22372/1, 22372/2, 22372/4, atď.) za
národnú kultúrnu pamiatku, ktorý vypracoval Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny.