Choď na obsah Choď na menu
 


____________________________________________________________________________________

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02 - 5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.pko.estranky.sk

 

Zachráňme PKO - Patrí kultúre a občanom

 

Magistrát hlavného mesta SR

Ing. Andrej Ďurkovský

primátor

Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192

814 99 Bratislava 1

 

Bratislava 23. 3. 2010

 

 

Vec: Žiadosť o informácie

 

Vážený pán primátor,

 

v súvislosti s Vašou poslednou návštevou veľtrhu nehnuteľností MIPIM Vám posielame niekoľko otázok. Odpovede na ne požadujeme v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a nadväzujúcich právnych predpisov.

 

  1. Kto (menovite) sa zúčastnil na tohoročnom veľtrhu MIPIM v Cannes za mesto Bratislava? Z čoho pozostávali náklady na účasť? – prosíme uviesť po jednotlivých položkách
  2. Kto hradil náklady na účasť zástupcov/zástupkýň mesta a v akej výške? – prosíme uviesť pre jednotlivé položky a jednotlivé osoby (fyzické aj právnické)
  3. Spolupodieľal sa magistrát na spolufinancovaní prezentačnej plochy, resp. stánku? Ak áno, v akej konkrétnej výške a pre aké menovité položky? S kým sa spolupodieľal a v akom pomere?
  4. Kto z účastníkov/účastníčok a čo prezentoval/-a za mesto Bratislava? - žiadame aj celý program prezentačných dní mesta Bratislavy a prepis všetkých prezentácií
  5. Aký konkrétny prínos z účasti na veľtrhu očakávate? Uzatvorili ste rámcové dohody? S kým a o čom?
  6. Pretože sa Bratislava zúčastňuje na tomto veľtrhu už šiestykrát, aké konkrétne ekonomické, resp. finančné prínosy boli z týchto prezentácií za minulé roky? Spravil magistrát zhodnotenie týchto účastí? Ak áno, žiadame písomné zhodnotenie s finančnou kalkuláciou.
  7. Aké náklady vynaložilo mesto Bratislava v jednotlivých rokoch? – žiadame uviesť celkové sumy nákladov pre jednotlivé roky
  8. Aké subjekty sa spolupodieľali na prezentácii mesta Bratislavy v minulých rokoch? – prosíme uviesť konkrétne príspevky za jednotlivé subjekty a jednotlivé roky
  9. Aký je konkrétny prínos projektov, ktoré ste propagovali na veľtrhu MIPIM, pre zvýšenie kvality života a životného prostredia v Bratislave?
  10. V tlačovej správe uverejnenej na web stránke Bratislavy je uvedených niekoľkých súkromných developerských projektov. V akom rozsahu ste sa angažovali v prospech týchto projektov a z akých dôvodov?

 

 

Za Iniciatívu Bratislava otvorene:

 

Katarína Šimončičová – 0902 112 417, tel./fax 5441 3968, mvszopk@internet.sk

Ľubica Trubíniová – 0905 271 888, trubiniova@broz.sk

Matej Vagač - vagac@nextra.sk

 

Náhľad fotografií zo zložky Cannes

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.