Choď na obsah Choď na menu
 


http://bratislava.sme.sk/c/5781735/bratislavske-nabrezie-pri-pko-bude-regulovane-uzemnym-planom-zony.html

Bratislavské nábrežie pri PKO bude regulované územným plánom zóny

Hranice riešeného územia územného plánu zóny tvoria most Lafranconi, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Žižkova ulica, portál tunela, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, tok Dunaja.

BRATISLAVA. Bratislavský magistrát začal s obstarávaním územného plánu zóny Bratislavského nábrežia v území medzi mostom Lafranconi a tunelom. Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie zverejnil magistrát na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Do prípravy obstarávania sa môžu zapojiť aj dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, ako aj občianska a odborná verejnosť. Svoje podklady, požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri spracovaní územného plánu zóny, môžu posielať písomne do podateľne magistrátu alebo zaslať e-mailom na adresu mazurova@bratislava.sk do 30. marca.

Hranice riešeného územia tvoria most Lafranconi, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Žižkova ulica, portál tunela, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, tok Dunaja.

Obstaranie územného plánu zóny umožní rozhodnúť o stavebnej uzávere v riešenom území. Nový územný plán zóny bude predovšetkým obsahovať formulované zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia.

Bude taktiež riešiť umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch, zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, nevyhnutnú vybavenosť stavieb, napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia a začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkovej zóny a do ostatnej krajiny.

piatok 25. 2. 2011 10:16 | Copyright © SITA 2011
© 2011 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

| © Petit Press, a.s.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Ucast na tvorbe zadania UPZ?

(Kovarova, 25. 3. 2011 21:10)

Je to velmi dolezite. Ak nebude dobre zadanie, tak potom uz pripomienky k samotnemu navrhu mozu byt znacne neucinne. Vybavia ich ako zvycajne, ze navrh bol spracovany v zmysle schvaleneho zadania.
Nanasla som tu ziadne informacie, ktorymi by boli podnecovane snahy verejnosti zapojit sa do formulacie zadania UPZ.