Choď na obsah Choď na menu
 


KAUZA PREDAJ POZEMKU A ZBÚRANIE PKO-zoznam pochybení

1. 10. 2008

 

NEDOSTATOK - POCHYBENIE

ZODPOVEDNOSŤ

nezisťovanie názorov obyvateľov,

ktorí PKO využívajú, ich potreby

a záujmu na jeho zachovaní

Ing. Andrej Ďurkovský

primátor hlavného mesta SR a zastupiteľstvo hlavného mesta SR

predaj pozemku pod vlastnou budovou

Ing. Andrej Ďurkovský

primátor hlavného mesta SR a zastupiteľstvo hlavného mesta SR

podanie návrhu na povolenie zbúrať

bez predchádzajúceho súhlasu zastupiteľstva hlavného mesta SR

Ing. Andrej Ďurkovský

Primátor hlavného mesta SR

uznanie nevyhovujúceho stavu ako dôvodu na odstránenie stavby bez predloženia odborného posudku

Ing. arch. Andrej Petrek

starosta MČ BA Staré mesto

ako štatutár stavebného úradu

vydanie rozhodnutia nepreskúmateľného súdom bez uvedenia výsledku posúdenia technického stavu stavby a jeho autora

Ing. arch. Andrej Petrek

starosta MČ BA Staré mesto

ako štatutár stavebného úradu

požiadanie o predĺženie lehoty ukončenia búrania bez objektívneho dôvodu na strane vlastníka stavby

osoba, ktorá podpísala žiadosť v mene primátora hlavného mesta SR bez toho, aby uviedla svoje meno a priezvisko

pravdepodobne námestník primátora

argumentácia stavom (meškaním) na strane vlastníka pozemkov, resp. záujemcu o výstavbu na pozemkoch

p. Rajmanová

spracovateľka žiadosti hlavného mesta SR o predĺženie lehoty na ukončenie búrania

nekontrolovanie činnosti výkonných orgánov kontrolnými orgánmi hlavného mesta SR v potrebnej miere a čase

zastupiteľstvo hlavného mesta SR

Ing. Katarína Kalasová, mestská kontrolórka

neoznámenie začatia a ukončenia správneho konania na úradnej tabuli

Ing. arch. Andrej Petrek

starosta MČ BA Staré mesto

ako štatutár stavebného úradu

povolenie predĺžiť lehotu na ukončenie búracích prác bez zákonného dôvodu na strane vlastníka stavby a bez zistenia skutočného stavu - plnenie podmienok

Ing. Mária Kullmanová

vedúca oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

MÚ MČ BA Staré mesto

povolenie predĺženia lehoty na ukončenie búrania spôsobom, ktorý nezodpovedá litere i duchu zákona o správnom konaní a stavebného zákona

Ing. Mária Kullmanová

vedúca oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku

MÚ MČ BA Staré mesto

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Dôvera

(Ing. Tančiboková, 18. 11. 2008 11:04)

To je ono, hanba týmto osobám s guľatou pečiatkou! Páči sa mi, keď sa hovorí menovite o osobách požívajúcich našu Dôveru. Mali by si ju ale vyzdvihnúť odkiaľsi z hrubého čreva a dať dakde až k srdcu, aby sa nemuseli za nich hanbiť ich deti.