Choď na obsah Choď na menu
 


Nové právne stanovisko ku kúpnej zmluve

28. 1. 2011

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02-5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.pko.estranky.sk

 

Bratislava môže získať naspäť pozemky PKO

Nové právne stanovisko ku kúpnej zmluve

 

Bratislava, 28. 1. 2011 (BAO) – V prípade, že Európska komisia rozhodne, že pri predaji pozemkov PKO poskytlo mesto Bratislava spoločnosti Henbury Development, s. r. o. (HD) tzv. neoprávnenú štátnu pomoc (v zmysle legislatívy EÚ), právnym dôsledkom neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci by malo byť obnovenie pôvodného stavu, t. j. Hlavné mesto SR Bratislava by sa opätovne stalo vlastníkom pozemkov pod budovou PKO. Uvádza to právne stanovisko, ktoré 25. januára 2011 vypracoval JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. *1Bratislava otvorene (BAO) Ľubica Trubíniová o ňom informovala aj poslancov a poslankyne mestského zastupiteľstva na včerajšom zasadnutí. Zároveň vyzvala mesto, aby oslovilo HD, nech sa zdrží akýchkoľvek nezvratných krokov ohľadom PKO až do definitívneho rozhodnutia Európskej komisie. Stanovisko obdržal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Zástupkyňa iniciatívy

 

Stanovisko popisuje a analyzuje právne dôsledky, ktoré by pre Bratislavu mohli nastať v prípade, ak Komisia prijme rozhodnutie, že prevodom pozemkov PKO prišlo k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci. Vtedy by sa obnovil pôvodný stav, t. j. mesto Bratislava by sa malo opätovne stať vlastníkom pozemkov a muselo by vrátiť naspäť prijatú kúpnu cenu za pozemky – 150 mil. Sk (asi 5 mil. €).

 

„Ak Európska komisia potvrdí poskytnutie neoprávnenej štátnej pomoci pre HD, t. j. predaj pozemkov za cenu, ktorá bola nižšia ako ich trhová hodnota, pozemky by sa mali vrátiť naspäť mestu. Hlavné mesto SR Bratislava ako aj Henbury Development by preto mali počkať s ďalšími krokmi v tejto veci, až do rozhodnutia Komisie,“ uviedla aktivistka iniciatívy Bratislava otvorene Ľubica Trubíniová.

 

Európska komisia v súčasnosti prešetruje podnet p. Eugena Gindla z konca septembra 2010, v ktorom uviedol, že mohlo prísť k prevodu pozemkov PKO pod trhovú cenu a tak k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci spoločnosti HD. Na základe kúpnej zmluvy z 27. 2. 2006 medzi mestom a HD bola kúpna cena lukratívnych pozemkov na nábreží takmer 281 mil. Sk (9,3 mil. €), t. j. približne 9 556 Sk/m2. *2

 

„Už nedávna právna analýza Kristíny Babiakovej a Petra Wilflinga jasne dokazuje, že primátor Ďurkovský a riaditeľka magistrátu Pavlovičová nemali právo odovzdať budovu PKO na zbúranie a „búracia“ zmluva o spolupráci mesta a HD je nezákonná, a teda aj neplatná. *3*4 uviedla Katarína Šimončičová, predsedníčka MV SZOPK. „Očakávame, že súčasné vedenie mesta onedlho prevezme PKO naspäť do svojej správy a v plnej miere obnoví jeho kultúrno-spoločenskú prevádzku. V nadchádzajúcej verejnej diskusii sa v spolupráci s odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí pousilujeme presvedčiť, že pre svoje nesporné urbanisticko-architektonické, pamiatkové, kultúrne a sociálne hodnoty musíme PKO zachovať aj nasledujúcim generáciám,“ uzavrela Katarína Šimončičová. Existuje zároveň silné podozrenie, že aj predaj pozemkov pod PKO sa neuskutočnil v súlade s platným právom (pravidlami o poskytovaní štátnej pomoci) – na čo sme kriticky poukazovali od samého začiatku,“

 

Príloha:

Stanovisko k právnym dôsledkom prípadnej existencie štátnej pomoci pri predaji pozemkov pod budovou PKO

 

Pozn.:

*1   Autor pracuje v Ústave európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Právne stanovisko neprezentuje stanovisko autorovho zamestnávateľa.

*2   150 mil. Sk mala Henbury Development splatiť prevodom peňažných prostriedkov, za zvyšných vyše 130 mil. Sk má na nábreží vybudovať promenádu.

*3   K. Babiaková - P. Wilfling: Právna analýza právneho stavu súvisiaceho s búraním budovy PKO v Bratislave, Pezinok,  14. 1. 2011, https://pko.estranky.sk/archiv/uploaded/51   

*4   MV SZOPK nesúhlasí s tým, ako mesto predáva PKO (tlačová správa), Bratislava, 21. 6. 2005, http://www.pko.

estranky.sk/clanky/tlacove-spravy-a-stanoviska/mv-szopk-nesuhlasi-s-tym_-ako-mesto-predava-pko

 

Ing. Katarína Šimončičová (MV SZOPK a BAO) - tel. 0902 112 417, mvszopk@internet.sk

Ing. Ľubica Trubíniová (BAO) - tel. 0905 271 888, trubiniova@oad.sk, info@bratislava-otvorene.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.