Choď na obsah Choď na menu
 


Otvorený list členom a členkám Mestského zastupiteľstva v Bratislave

1. 7. 2009

_______________________________________________________________________________________

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02-5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.pko.estranky.sk

 

 

Otvorený list členom a členkám Mestského zastupiteľstva v Bratislave

 

Vážená pani poslankyňa,

vážený pán poslanec,

keďže ste našou volenou zástupkyňou/voleným zástupcom, považujeme za logické priebežne sa na Vás obracať  s podnetmi a žiadosťami, týkajúcimi sa problémov, riešenie ktorých máte vo svojej kompetencii. Vychádzame z predpokladu, že naše podnety Vám uľahčia prácu pri čo najlepšom napĺňaní svojej poslaneckej misie, čo je, veríme, spoločným záujmov nás voličov i Vás, našich zástupcov.

So znepokojením sme však nútení konštatovať, že na naše dobre mienené podnety nedostávame od Vás adekvátnu spätnú väzbu (ak len za takú nemáme počítať hysterickú reakciu pána poslanca Holčíka zo dňa 29. 4. 2009.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste nás čo najskôr informovali o tom, aké kroky ste podnikli vo veci:

-         obnovenia prevádzky Propeleru,

-         revitalizácie Starej tržnice,

-         záchrany PKO,

-         záchrany parčíka na Belopotockého ulici,

-         zachovania posledných zvyškov industriálneho dedičstva na území Bratislavy,

-         zachovania prírodno-parkového charakteru pravobrežia Dunaja,

-         zachovania lesoparkového charakteru hornej Mlynskej doliny a okolia Železnej studničky (vrátane zabránenia navrhovanej výstavby hotelov a iných nevhodných zariadení v tejto populárnej vychádzkovej zóne),

-         zabránenia zbytočnej niekoľkomiliardovej investície v oblasti Predstaničného námestia na úkor pamiatkových objektov a stromov ako aj za cenu skomplikovania dopravnej situácie v tomto priestore,

-         zachovania prírodno-rekreačného charakteru Karloveskej zátoky,

-         záchrany lesíka na Krasovského ulici,

-         zachovania posledných zvyškov stromovej zelene v intraviláne mesta,

-         riešenia dopravnej politiky v prospech MHD, cyklistov a chodcov,

      -    ďalších aktivít a zámerov ohrozujúcich životné prostredie, kvalitu života a udržateľný spôsob         života na území nášho mesta,

-         ako aj vyvodenia dôsledkov za protiprávne, protispoločenské a antiekologické skutky, ktoré sa na území Bratislavy počas Vášho funkčného obdobia zo strany investorov a developerov vykonali.

Za Vašu promptnú odpoveď vopred ďakujeme.

          

S pozdravom             

za iniciatívu Bratislava otvorene                                                                         Bratislava 30. 6. 2009

Katarína Šimončičová

Ľubica Trubíniová

Mikuláš Huba

Matej Vagač

Soňa Párnická

Vladimír Dulla

Anna Kovárová

Pavol Široký

Ľuboš Hajdin

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.