Choď na obsah Choď na menu
 


Reakcia iniciatívy Bratislava otvorene k článku V BN k návrhu PKO na NKP

3. 10. 2010

Reakcia iniciatívy Bratislava otvorene k článku:

PKO je podľa pamiatkarov iba „torzom torza“ (BN, 25.8.2010)

www.bratislavskenoviny.sk/buxus/generate_page.php?page_id=193925

 

  Nedávne vyjadrenia Pamiatkového úradu SR (ďalej „PÚ SR“) v súvislosti s možným vyhlásením objektov PKO za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej „NKP“) podľa nás reprezentujú skôr osobný názor riaditeľky PÚ SR Kataríny Kosovej ako odborný konsenzus o pamiatkových hodnotách PKO.

 

Pri prvom podnete BAO začiatkom roku 2008 riaditeľka Kosová odsunula začatie procesu vyhlasovania PKO za kultúrnu pamiatku s odôvodnením, že PÚ SR počká na závery vedeckej konferencie, ktorá mala zadefinovať okruhy pamiatkových hodnôt slovenskej architektúry 50. a 60. rokov 20. storočia a ich pamiatkovej ochrany. Napriek tomu, že medzinárodná konferencia v októbri 2008 jednoznačne stanovila potrebu a naliehavosť ochrany tejto architektúry, PÚ SR nepodnikol žiadne kroky k výskumu hodnôt PKO. Je zarážajúce, že s archívnym výskumom začal až po opätovnom podnete BAO vo februári 2010. Na čo čakal dva roky?

 

Návrh na vyhlásenie PKO za NKP posudzovala odborná komisia. S odôvodnením, že táto komisia je len interný poradný orgán, nám PÚ SR 7. 5. 2010 odmietol poskytnúť informáciu o jej personálnom zložení a záveroch. Mená odborníkov, na ktorých sa PÚ SR odvoláva, tak zostávajú neznáme. V prospech vyhlásenia PKO za NKP sa však verejne vyjadrilo viacero pamiatkarov či architektov, napr. v stanovisku 14 odborných pracovníkov a pracovníčok Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave. Nesprístupnením nami požadovanej informácie PÚ SR jednoznačne porušil zákon o slobodnom prístupe k informáciám, nakoľko PÚ SR je verejná inštitúcia financovaná štátnym rozpočtom (pozri napr. rozhodnutie súdu o povinnosti sprístupniť zápisnice zo zasadnutí Mestskej rady v Bratislave). Podľa našich informácií odborný architektonicko-historický výskum PKO prebehol. Niet dôvodu nesprístupniť jeho výsledky verejnosti – ibaže by v hre boli verejne neobhájiteľné záujmy.

 

PÚ SR v stanovisku z 22. 6. 2010 konštatuje, že nekoncepčné úpravy a čiastkové rekonštrukcie v minulosti natoľko degradovali architektonické hodnoty objektov PKO, že dnes možno areál považovať iba za „torza torza“. Takéto konštatovanie od inštitúcie profesionálnej pamiatkovej ochrany je absurdné a neprijateľné. Podstatou obnovy pamiatok je hľadanie stratených súčastí (i súvislostí) a reštaurovanie či rekonštrukcia pôvodných objektov, čoho výsledkom je obnovený celok – pamiatka alebo jej časť. Napokon, aj mnohé „torzá“ majú nespochybniteľné kultúrne hodnoty, ktoré stoja za zachovanie pre budúce generácie.

 

Sme presvedčení, že PÚ SR sa pod vedením riaditeľky Kataríny Kosovej spreneveril svojmu poslaniu – ochrane kultúrno-historického dedičstva našej krajiny. Svedčí o tom nielen kauza PKO, ale aj zanedbanie ochrany industriálneho dedičstva SR. Aj preto sme upozornili ministra kultúry na potrebu prehodnotiť zotrvanie súčasnej riaditeľky PÚ SR vo svojej funkcii.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.