Choď na obsah Choď na menu
 


Vážená pani Iveta Radičová predsedníčka vlády Slovenskej republiky

30. 7. 2010

 

Iniciatíva Bratislava otvorene

Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 5441 3968 ● mvszopk@internet.sk

info@bratislava-otvorene.sk ● www.pko.estranky.sk

 

Vážená pani

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády SR

Nám. slobody č. 1

Bratislava

 Bratislava 30. júla 2010

 

Vážená pani predsedníčka vlády,

 

dovoľte, aby sme Vám zablahoželali k Vášmu vymenovaniu do funkcie predsedníčky vlády Slovenskej republiky. Uvedomujeme si, že ste tým prevzali na seba veľkú zodpovednosť. Sme presvedčení, že Vaše predsavzatia nadobudnú reálnu podobu a pretavia sa do lepšieho života širokej verejnosti. 

Ako občianski aktivisti a aktivistky iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) sa už roky snažíme o transparentnosť a participatívny prístup v rozhodovaní bratislavskej samosprávy. Bohužiaľ, v posledných rokoch sme boli svedkami zahmlievania, klientelizmu, nespravodlivosti a nekultúrnosti zo strany predstaviteľov moci vo viacerých veľmi vážnych kauzách, čo v konečnom dôsledku zhoršilo životné prostredie a kvalitu života. V rámci svojich možností sa preto ozývame a upozorňujeme na vážnosť situácie, podnecujeme mocenské štruktúry ku korekcii svojho správania a snažíme sa prispieť k spoločensky prospešným riešeniam.

Už od roku 2005 sa v spolupráci s ďalšími občianskymi aktivistami a aktivistkami snažíme zachrániť bratislavský Park kultúry a oddychu (PKO). Sme presvedčení, že PKO patrí do systému ustanovizní národnej kultúry a kultúrnosti Slovenska. Za viac ako 50 rokov jeho existencie tu vyrástli osobnosti, ktoré výrazne prispeli a prispievajú k zveľaďovaniu kultúrneho i spoločenského života na Slovensku i k rozvoju občianskej spoločnosti. Tisíce umelcov a státisíce divákov majú na PKO len tie najlepšie spomienky. Na Slovensku snáď neexistuje iná budova, ktorou prešlo viac účastníkov kultúrnych podujatí.

V rámci celoslovenského výskumu a klasifikácie viac ako 3 000 architektonických diel 20. storočia zaradili odborníci budovy PKO medzi 300 najpozoruhodnejších diel tvoriacich Register modernej architektúry Slovenska – do stupňa B, t. j. medzi diela s vysokými hodnotami vo viacerých ohľadoch, príp. pozoruhodné z jedného hľadiska (www.register.ustarch.sav.sk). PKO má teda nezastupiteľné postavenie v našej novodobej histórii. Má právo na prirodzenú ochranu aj ako historická architektonická a urbanistická pamiatka, pamätihodnosť prvej kategórie, aj ako duchovná kultúrna pamiatka s unikátnym geniom loci.

            Ďakujeme Vám aj touto formou za Váš podpis pod petíciu za záchranu PKO. Veľmi si vážime, že ste sa pripojili k vyše 300 osobnostiam kultúrneho, vedeckého a spoločenského života, ktoré spolu s viac ako desiatkou tisíc ďalších občanov a občianok podporili túto petíciu (zoznam osobností prikladáme v prílohe).

Záchrana PKO sa dostáva do finálnej fázy. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o podporu z Vašej novej pozície. Petíciu za zachovanie PKO podpísali dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov – Vy a predseda parlamentu pán Richard Sulík. Vo vláde, ktorej predsedáte, sú aj ďalší podporovatelia zachovania PKO – minister zahraničných vecí pán Mikuláš Dzurinda, minister financií pán Ivan Mikloš, minister pôdohospodárstva pán Zsolt Simon či podpredseda vlády pán Rudolf Chmel. Petíciu podpísali aj viacerí členovia súčasného parlamentu, napr. jeho podpredseda pán Béla Bugár a niektorí ďalší poslanci. So zmenou politickej situácie preto vidíme reálne aj šancu na pozitívnu zmenu v tejto kauze. 

Ministrovi kultúry SR Danielovi Krajcerovi sme v týchto dňoch poslali list, v ktorom sme ho požiadali o podporu v procese vyhlásenia PKO za národnú kultúrnu pamiatku. Zmena štýlu riadenia inštitúcií v rezorte kultúry, ktoré neplnia svoju misiu a nechránia celé[LT1]  kultúrne dedičstvo (dopustili napr. búranie hodnotných industriálnych pamiatok, likvidáciu pamiatkových zón a i.), je k tomu nevyhnutná. Týmto spôsobom možno PKO zachrániť, najmä ak sa zmení prístup nového vedenia mesta po komunálnych voľbách.

 

Vážená pani predsedníčka vlády, záchrana PKO je celospoločenskou záležitosťou, ktorá leží na srdci veľkej skupine kultúrnych ľudí. Nie je to iba aktivita úzkej skupinky nadšencov. V záujme jeho zachovania si Vás dovoľujeme požiadať o podporu. Sme presvedčení, že Vám i viacerým ministrom Vašej vlády na zachovaní PKO skutočne záleží. Prosíme Vás preto, aby ste sa osobne angažovali za jeho záchranu. Veríme, že pre to dokážete nájsť konkrétne možnosti.

Veľmi by sme privítali, ak by ste sa k tejto téme vyjadrili v médiách – aby sa táto otázka stala ostro sledovanou témou, aby nebolo možné len tak ľahko zbúrať kultovú ustanovizeň, ktorá znamená tak veľa pre tisícky ľudí v Bratislave, na Slovensku, dokonca aj v Českej republike. Sme pripravení kedykoľvek sa stretnúť, poskytnúť relevantné dokumenty, viesť transparentnú diskusiu a spoločne hľadať riešenia v záujme zachovania PKO.

 

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

 

S úctou

 

Katarína Šimončičová, predsedníčka MV SZOPK

 

za iniciatívu Bratislava otvorene:

Matej Vagač  

Mikuláš Huba

Ľubica Trubíniová

Soňa Párnická

Ivan Bútora

Oskar Elschek

 

 

 

 

Post scriptum: Považujte, prosíme, tento list za otvorený.

 

 

 

Prílohy:

1.   Otvorený list zástupcov kultúrnej a vedeckej obce

2.   Zoznam osobností podporujúcich zachovanie PKO (k petícii)

3.   Tlačová správa BAO k činnosti Pamiatkového úradu SR

 


 [LT1]všetko?

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.