Choď na obsah Choď na menu
 


Bratislava opäť prehrala súd o búranie PKO

26. 3. 2013

http://bratislava.sme.sk/c/6745950/bratislava-opat-prehrala-sud-o-buranie-pko.html

Aktualizovaná o reakciu mesta o 11:45
Bratislava opäť prehrala súd o búranie PKO

Sudkyňa stále považuje zmluvy o vydaní PKO na búranie za platné. Mesto sa ešte môže odvolať.

BRATISLAVA. Primátor Bratislavy mohol aj bez mestského zastupiteľstva uzatvoriť zmluvu, ktorou sa mesto zaviazalo zbúrať Park kultúry a oddychu (PKO).

Konštatoval to dnes Okresný súd Bratislava I., ktorý už po druhý raz vyniesol rozsudok v kauze búrania PKO.

Súd potvrdil platnosť Zmluvy o spolupráci a Preberacieho protokolu a ich dodatkov. Sudkyňa vyhlásila, že z dokumentov vyplývajú povinnosti mesta voči investorovi v súvislosti s odstránením stavieb vrátane PKO.

Riaditeľ kancelárie bratislavského primátora Ľubomír Andrassy pre TASR potvrdil, že mesto sa voči rozsudku odvolá. Proces na okresnom súde totiž podľa neho opäť prebiehal značne neštandardne. Ani tentoraz totiž nevypočuli svedkov. "Sudca nepovažoval za dôležité pred vynesením rozsudku vypočuť si názor primátora či poslancov, ktorí v minulosti rozhodovali svojim hlasovaním o predaji pozemkov pod PKO," reagoval Andrassy. Súčasné vedenie mesta si podľa neho stále myslí, že predajom pozemkov nebol automaticky poskytnutý súhlas exprimátorovi Ďurkovskému na vydanie PKO na jeho zbúranie.

Poslanci to neodsúhlasili

Podľa stanoviska mesta sú takéto zmluvy neplatné pre absenciu súhlasu mestského zastupiteľstva s búraním. „Primátor mohol platne a samostatne aj bez schválenia mestským zastupiteľstvom uzatvoriť Zmluvu o spolupráci, ktorým sa mesto zaviazalo odstrániť stavby na predávaných pozemkoch,“ uviedla sudkyňa.

Podľa súdu mestské zastupiteľstvo vedelo o tom, že zbúranie budovy PKO bolo predpokladom investičného projektu. „Mestské zastupiteľstvo pri rozhodovaní o schvaľovaní predaja pozemkov vedelo, že sa predávajú za účelom realizácie investičného projektu, pričom projekt vyžaduje odstránenie existujúcich stavieb,“ skonštatovala sudkyňa. Podľa názoru súdu mestské zastupiteľstvo schválilo teda nielen predaj pozemkov, ale aj účel predaja. Podotkla, že zbúranie bolo predpokladom minimálne z technického hľadiska.

Avšak keď mestskí poslanci 30. júna 2005 rozhodli o predaji pozemkov pod PKO spoločnosti Henbury Development za účelom výstavby Riverside City, v uznesení 719/2005 exprimátora Andreja Ďurkovského (vtedy KDH) zároveň poverili, aby rokoval o predaji budov. K tomu sa však sudkyňa nevyjadrila.

Polícia tvrdila, že Ďurkovský si nesplnil povinnosť rokovať o predaji budov a obvinila ho z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Tým, že budovy nepredal a umožnil ich búranie, podľa nej mestu mohla vzniknúť škoda viac ako 4,6 milióna eur. Krajská prokuratúrua však v novembri na pokyn generálnej prokuratúry stíhanie zastavila, lebo tá naň nevidela dôvod.

Podľa sudkyne by tiež mestu nevznikli škody. „Argumentácia žalovaného, že odstránením budovy PKO dochádza k zníženiu majetkových hodnôt mesta, podľa názoru súdu neobstojí, môžeme ju považovať za účelnú,“ povedala sudkyňa.

Sudkyňa tiež uviedla, že zmluva o spolupráci ako úkon, ktorým sa mesto zaviazalo odstrániť stavbu, nepodliehala súhlasu mestského zastupiteľstva. Exprimátor Ďurkovský teda súhlas zastupiteľstva na uzatvorenie takejto zmluvy podľa nej ani nepotreboval.

Môžu ho zbúrať aj bez mesta

Súd sa tiež stotožnil s názorom Henbury Development, že ak mesto predalo pozemky za účelom investičného projektu, ktorý si obe strany spolu výslovne dohodli, nemôže po predaji a zinkasovaní kúpnej ceny brániť tomu, aby sa naplnil záväzne dojednaný účel zmluvy. Sudkyňa tiež poukázala na to, že Henbury Development je oprávnený bez toho, aby mesto naplnilo svoje zmluvné záväzky, samo uskutočniť demolačné práce.

Čo však bude ďalej s kultúrnym stánkom právny zástupca investora Slavomír Máčaj z advokátskej kancelária Relevans nepovedal. "Ďalší postup bude zvažovať klient," reagoval po vynesení rozsudku.

Hlavné mesto sa môže do 15 dní od doručenia rozsudku odvolať, rozsudok nie je zatiaľ právoplatný.

Prípad už raz vrátili

O budúcnosti budov PKO bratislavský okresný súd už raz rozhodol. Začiatkom decembra 2011 dal za pravdu investorovi, spoločnosti Henbury Development, a potvrdil platnosť zmluvy o spolupráci aj dvoch dodatkov k nej.

Proti tomuto rozhodnutiu sa však odvolal súčasný bratislavský primátor Milan Ftáčnik, ktorý namietal, že súd odňal samospráve právo konať pred súdom a nesprávne posúdil skutočnosti súvisiace s odstránením stavby PKO.

Mesto namietalo aj proti rozhodnutiu prvostupňového súdu neodročiť pojednávanie aj napriek žiadosti samosprávy, keďže bratislavský magistrát pri výbere právneho zástupcu musel dodržať zákon o verejnom obstarávaní.

Námietkam mesta vlani v auguste vyhovel bratislavský krajský súd a svojím uznesením vrátil konanie v otázke búrania PKO späť na prvostupňový súd.

Krajský súd vtedy skonštatoval, že odmietnutím odročiť pojednávanie bolo hlavnému mestu odopreté právo na spravodlivý proces a došlo k nerovnému postaveniu účastníkov konania. Súťaž na právnika však nakoniec mesto nedávno zrušilo pre nízku ponúknutú cenu od jednej z kancelárií. Dočasne ho tak zastupuje advokátska kancelária nikedajšieho vicepremiéra a Ftáčnikovho kolegu z prvej vlády Mikuláša Dzurindu, Ľubomíra Fogaša.

Rokujú aj mimosúdne

Mesto sa už dlhodobo snaží vyriešiť spor mimosúdnou cestou, na prvom pojednávaní 10. novembra 2011 požiadalo o odročenie, dovtedy sa písomne nevyjadrilo k žalobe.

Mesto ponúkalo aj zámenu dotknutých pozemkov, s investorom ich chceli zameniť za pozemky pod Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) s tým, že budovy s najcennejšími technológiami vo VÚVH ostanú zachované.

S tým však nesúhlasila spoločnosť, podľa nich bol návrh mimoriadne nevýhodný, preto ho nemohli akceptovať.

Podľa žaloby spoločnosť Henbury Development v apríli 2005 požiadala mesto o kúpu pozemkov na nábreží Dunaja. Informovala, že tam chce uskutočniť investičný projekt revitalizácie dunajského nábrežia Riverside City, ktorý podľa tejto spoločnosti predpokladal aj odstránenie stavieb vo vlastníctve mesta na týchto pozemkoch, vrátane budovy PKO. Mestské zastupiteľstvo v júni 2005 schválilo predaj pozemkov.

Firma a mesto v júni 2006 uzatvorili zmluvu o spolupráci, v ktorej vzájomne upravujú svoje práva a povinnosti v súvislosti s odstránením na pozemkoch stojacich stavieb vo vlastníctve mesta.

Mesto sa zaviazalo, že do šiestich mesiacov od podpísania tejto zmluvy podá na príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb a umožní žalobcovi demolačné práce a odpojenie energií od stavieb.

Stavebné, resp. búracie povolenie bolo vydané, ale mesto podľa žalobcu nesplnilo zmluvné podmienky so zdôvodnením, že musí nájsť adekvátnu náhradu na organizovanie kultúrnych podujatí.

Neskôr mesto dostalo výpoveď z nájmu pozemkov k 31. marcu 2009, záväzky si podľa žalobcu nesplnilo.

Termín platnosti búracieho povolenia sa viackrát predlžoval. Obe strany uzavreli aj preberací protokol, že mesto odovzdá spoločnosti stavby na pozemku, ten sa menil dodatkami, aby sa v PKO mohli uskutočniť už naplánované akcie.

Primátor Milan Ftáčnik (blízky Smeru) po svojom nástupe vypýtal budovy od Henbury Development naspäť.

pondelok 25. 3. 2013 10:37 | SITA, TASR, him
© 2013 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.