Choď na obsah Choď na menu
 


Začal sa súdny spor o búranie PKO

10. 11. 2011

http://www.webnoviny.sk/slovensko/zacal-sa-sudny-spor-o-buranie-pko/427578-clanok.html?from=newest_articles

Autor: SITA, dnes 13:24 10.11.2011

Spoločnosť Henbury Development sa domáha potvrdenia platnosti právnych úkonov a ich dodatkov, ktorými sa podľa žalobcu hlavné mesto zaviazalo zabezpečiť zbúranie PKO na náklady spoločnosti.

Ilustračné foto SITA/Marián Peiger

BRATISLAVA 10: novembra (WEBNOVINY) – Okresný súd Bratislava I. dnes otvoril spor medzi Spoločnosť Henbury Development, ktorá vlastní pozemky pod Parkom kultúry a oddychu v Bratislave a mestom Bratislava.

Spoločnosť sa domáha potvrdenia platnosti právnych úkonov (Zmluvy o spolupráci a Preberacieho protokolu) a ich dodatkov, ktorými sa podľa žalobcu hlavné mesto zaviazalo zabezpečiť zbúranie PKO na náklady spoločnosti.

Pojednávanie však bolo krátko po začiatku odročené na 5. decembra. O odročenie požiadala právnička mesta, pretože ich strana sa doteraz písomne nevyjadrila k žalobe, čo chce urobiť do ďalšieho termínu pojednávania. Doteraz podľa ich vyjadrení počítali s mimosúdnym urovnaním sporu.

Mesto Bratislava žiadalo už vopred o odročenie dnešného pojednávania so zdôvodnením, že sa snaží o mimosúdnu dohodu so žalujúcou stranou a na začiatok pojednávania právnička mesta ani neprišla. Právnik Hebury Development však s odročením nesúhlasil. „Prebiehajúce rokovania medzi žalobcom a žalovaným sa netýkajú predmetu tohto sporu, ale ide o požiadavku žalovaného, aby mu umožnil vykonať údržbu, správu a temperovanie budovy PKO,“ upozornil na súde. Sudkyňa začala pojednávať bez prítomnosti zástupcov mesta, jeho právnička prišla asi po trištvrte hodine. Podľa jej slov boli prekvapení, že pojednávanie sa koná. Sudkyňa však povedala, že mesto o tom vopred informovala. Mimosúdne rokovania so spoločnosťou podľa slov právničky boli ešte aj v piatok. Mesto ponúkalo zámenu dotknutých pozemkov za iné, ponúklo viacero alternatív. Právnička mesta podotkla, že práve dodnes bol termín, dokedy mala byť mestu protokolárne odovzdaná budova PKO.

Platnosť právnych úkonov, ktoré chce spoločnosť súdne potvrdiť, mesto odmieta. „Ide o absolútne neplatný právny úkon, nakoľko zbúranie budovy PKO, alebo akejkoľvek budovy vo vlastníctve hlavného mesta, je tak závažným úkonom, na ktorý sa vzťahuje súhlas poslancov mestského zastupiteľstva,“ uviedla právnička mesta s tým, že takýto súhlas by musel byť súčasťou uznesenia.

Podľa žaloby spoločnosť Henbury Development už v apríli 2005 požiadala mesto o kúpu pozemkov na nábreží Dunaja. Informovala, že tam chce uskutočniť investičný projekt revitalizácie dunajského nábrežia River side city, ktorý podľa tejto spoločnosti predpokladal aj odstránenie stavieb vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na týchto pozemkoch, vrátane budovy PKO. Mestské zastupiteľstvo v júni 2005 schválilo predaj pozemkov. „Žalobca v žalobnom návrhu tvrdí, že muselo byť jasné, že keď mesto odsúhlasilo predaj pozemkov za účelom realizácie predmetného investičného zámeru, automaticky odsúhlasilo aj búranie stavieb na predmetných pozemkoch a mestské zastupiteľstvo v rámci realizácie tohto investičného projektu schválilo aj odstránenie budovy PKO,“ uviedla sudkyňa. Stavby na pozemkoch neboli predmetom predaja.

Žalobca a mesto v júni 2006 uzatvorili zmluvu o spolupráci, v ktorej vzájomne upravujú svoje práva a povinnosti v súvislosti s odstránením na pozemkoch stojacich stavieb vo vlastníctve mesta. Mesto sa zaviazalo, že do šiestich mesiacov od podpísania tejto zmluvy podá na príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb a umožní žalobcovi demolačné práce a odpojenie energií od stavieb. Stavebné, resp. búracie povolenie bolo vydané, ale mesto podľa žalobcu nesplnilo zmluvné podmienky so zdôvodnením, že musí nájsť adekvátnu náhradu na organizovanie kultúrnych podujatí. Neskôr mesto dostalo výpoveď z nájmu pozemkov k 31. marcu 2009, záväzky si podľa žalobcu nesplnilo. Termín platnosti búracieho povolenia sa viackrát predlžoval, teraz platí do 31. decembra. Minulý rok v novembri strany uzavreli preberací protokol, že mesto odovzdá spoločnosti stavby na pozemku, ten sa menil dodatkami, aby sa v PKO mohli uskutočniť už naplánované akcie.


 

Náhľad fotografií zo zložky PKO