Choď na obsah Choď na menu
 


Historické hodnoty PKO, arch. Husák

17. 3. 2011

PKO

Historické hodnoty PKO ako kultúrneho fenoménu, odvodeného z diela industriálneho dedičstva, ktoré sprevádzajú dlhé dejiny úsilia o postavenie mesta Bratislavy ako medzinárodného veľtržného mesta.

 
Historické hodnoty:

- industriálneho dedičstva

- kultúrno-spoločenského a kongresového strediska

Tieto funkcie boli od počiatku zakomponované vo funkčnom stavebnom programe veľtržného areálu. Ale aj ako náhrada za Redutu.

- ojedinelého príkladu najvýznamnejšej, najväčšej a najúspešnejšej konverzie industriálneho súboru na Slovensku na kultúrno-spoločenské, osvetové, kongresové, športové a vedecké (hydrotechnické laboratóriá) účely, záujmovú umeleckú a vedeckú činnosť (astronomický krúžok vedený Z. Bochníčkom). Jedna z prvých konverzií tohto druhu v Európe. Tieto skutočnosti opodstatňujú úvahy o zápise PKO na Listinu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Už súčasné poznatky výskumov potvrdzujú účasť celej plejády významných tvorivých slovenských architektov a výtvarných umelcov na ich postupnej adaptácii a rozvoji - okrem pôvodného kolektívu autorov Štefanca, Andríka, Grossa aj napr. Rosmány, Záriš, Uhliarik, Matušík, Milučký, Alexy, Gajdoš, Bartfay, stály záujem Belluša, Kusého...

Súčasť jedinečnej identity miesta v rámci historického centra Bratislavy a Slovenska – doklad originálneho urbanizmu, architektúry a funkcií, vyplývajúcich z prvého reprezentačného architektonicko-typologického druhu (veľtržného výstaviska a jeho neskorších adaptácií), sociálnych a emocionálnych vzťahov, estetického súladu s hodnotami krajiny a jej obrazu. Územie (lokalita), urbanistická forma a architektúra sú nositeľmi kontinuity tradície medzinárodnej obchodnej výmeny a spoločenského styku.


Zachovalé pozostatky diela dokumentujú vysoké vnímanie hodnôt harmónie s prírodným geografickým okolím, dokumentujú takmer storočné úsilie o udržateľnosť hodnôt a kvalít  výstavníckeho účelu a spoločenského prostredia. Úspešnou a tvorivou implantáciou kultúrno-spoločenských a kongresových funkcií z nepostaveného vstupného pavilónu sa podarilo vytvoriť najväčšie a najvýznamnejšie (možno prvé) kultúrno-spoločenské a vzdelávaco-osvetové a športové mestské stredisko na Slovensku. PKO je dôstojný a priamy pokračovateľ bývalej mestskej Reduty v Bratislave.

Pre uvedené skutočnosti a hodnoty spojené s funkciami najvyššej kategórie občianskej vybavenosti mesta a Slovenska nie je možné a je neprijateľné ich vymeniť – hoci aj za luxusné – hromadné bývanie s kanceláriami.

 


Ing. arch. Vladimír Husák, CSc., Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV

16. 3. 2011

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.