Choď na obsah Choď na menu
 


Ing.arch.Gojdič k zapisu PKO do zoznamu NKP

13. 7. 2008

Ing.arch. Ivan G o j d i

č, Klobučnícka 2, 811 01 B r a t i s l a v a

Mestský výbor SZOPK

Godrova 3/b

811 06 B r a t i s l a v a

Vec: Podnet na zápis PKO do ÚZPF SR

Predložili ste mi na zaujatie stanoviska Vami vypracovaný podnet na vyhlásenie

areálu Parku kultúry a oddychu v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku. Vzhľadom na to,

že materiál je iba podnetom na vyhlásenie, môžem konštatovať, že je vypracovaný

mimoriadne zodpovedne, v podstate komplexne a objektívne. S Vašou argumentáciou je

možné sa stotožniť v plnej miere a v prípade jeho prijatia by sa vytvorili predpoklady pre

zachovanie urbanisticko-architektonického komplexu z obdobia, ktoré sa z hľadiska vývoja

architektúry stáva stále viac neodôvodnene zaznávané. Za pozitívne pokladám aj Vaše

vnímanie podnetu ako snahu nie len o pasívnu ochranu už existujúcich hodnôt, ale aj o ich

revitalizáciu ako jediného mestského relaxačno-kultúrno-spoločenského komplexu

s výrazným zastúpením zelene v kľudovej polohe na celom ľavom behu Dunaja.

Napriek snahe o intenzívnu zástavbu dotknutého úseku nábrežia sa domnievam, že

záchrana areálu PKO nie je iba vecou romantického staromilstva, ale citlivého a racionálneho

vnímania hodnôt, ktoré môžu Bratislavu obohacovať podstatnejšie a trvalejšie ako

maximalistické urbanizačné tendencie súčasnosti.

S pozdravom

Ivan G o j d i č

Bratislava, 20.11.2007

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

---------------

(---------------, 25. 7. 2008 11:33)

Ing. arch. Ivan Gojdič ako riaditeľ Pamiatkového ústavu v 1. polovici 90. rokov súhlasil a nechal pobúrať toľko pamiatok, a povydával toľko "šalamúnskych" stanovísk, že terajšia snaha vyzerá ako neuveriteľný sen.