Choď na obsah Choď na menu
 


PKO-hodnoty, východiská, riešenia

17. 3. 2011

Park kultúry a oddychu / PKO

Materiál, ktorý predkladáme, sa týka Parku kultúry a oddychu vrátane areálu a širšieho kontextu, v ktorom sa nachádza. Pomenúva hodnoty PKO a jeho prostredia, základné východiská pri jeho riešenírámcové návrhy riešení.

Problém Parku kultúry a oddychu nie je len problémom izolovaného súboru budov. To, ako budeme areál PKO riešiť, je úzko späté s viacerými témami:

 • S riešením bratislavského nábrežia ako kľúčového verejného priestoru Bratislavy primárne v úseku od Nového mosta po Lafranconiho most, ale v širšom kontexte s riešením celého bratislavského nábrežia na oboch stranách Dunaja.
 • S riešením a poňatím ústredného priestoru Bratislavy ako kultúrnej metropoly na Dunaji v kontexte budovania identity mesta, ochrany a obnovy pamiatkového územia a rozvoja kultúry.
 • S udržateľnými a efektívnymi dopravnými riešeniami Bratislavy.
 • S demokratickou modernizáciou a nastavením nových procesov vo fungovaní a rozvoji mesta, nových vzťahov medzi samosprávou, laickou i odbornou verejnosťou a investormi.

Pretože vnímame mnohovrstevnatosť problému, myslíme, si, že PKO a nábrežie ako ústredný mestský priestor treba riešiť so zameraním na jednotlivé oblasti, ale zároveň komplexne. Ako východisko pre akékoľvek kroky je potrebné definovať hodnoty územia a rámce riešenia územia v oblastiach, ako sú architektúra a urbanizmus, história a kultúra, doprava, verejné priestory a prístupnosť pre všetkých.

24. januára 2011 sa na pôde organizácie PDCS stretli viacerí odborníci a odborníčky, ktorí sa zaoberali definovaním spomínaných hodnôtnastavením východísk pri riešení priestoru. Tento text vychádza z ich podnetov, ktoré pripravili; samostatne prikladáme komplexné materiály, ktoré poskytli. Išlo o nasledovných odborníkov a odborníčky (v abecednom poradí):

 • Doc. PhDr. Martin Bútora, Inštitút pre verejné otázky
 • Bc. Ivan Bútora, Iniciatíva Bratislava otvorene
 • PhDr. Zora Bútorová, PhD., Inštitút pre verejné otázky
 • Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., FA STU
 • Ing. arch. Vladimír Husák, CSc., SSDVT SAV
 • PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., FA STU
 • Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD., ÚSTARCH SAV, FA STU
 • Ing. arch. Zuzana Ondrejková, FA STU
 • PhDr. Jana Šulcová, Pamiatkový úrad SR
 • Bc. Katarína Šimončičová, FA STU
 • Ing. arch. Zuzana Žúžiová, FA STU

Stretnutie moderovali Ing. arch. Zora Pauliniová a Ing. arch. Karolína Miková.

Viac na PKO  hodnoty, východiská, riešenia

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.