Choď na obsah Choď na menu
 


Urbanistický kontext areálu PKO, arch. Gregorová

17. 3. 2011

Urbanistický kontext areálu PKO

Základné tézy

  1.     Pre zaujatie stanoviska k rehabilitácii - v žiadnom prípade nie k asanácii - areálu PKO je nutné prehodnotiť celé nábrežie Dunaja (na oboch brehoch) a definovať jeho špecifické zóny, ktoré majú typický genius loci:

-        zóna moderných monofunkčných areálov od mosta Lafranconi až po areál PKO (vrátane)

-        nedoriešené nábrežie Podhradia ako podnože sídelných dominánt hradu a

      dómu

-        nábrežie bývalej industriálnej zóny v dotyku so Starým mostom

-        nábrežie Eurovey

-        nábrežie Zimného prístavu

-        nábrežie Sadu Janka Kráľa na petržalskej strane

 

2.     Vytypovať v týchto špecifických zónach ich hodnoty a následné opatrenia pre ich zachovanie (areál PKO - pamätihodnosť, územia ochranného pásma pamiatkovej rezervácie a pamiatkovej zóny so sídelnými dominantami, ...)

 

3.     Dopracovať Zásady pamiatkovej starostlivosti pre PZ CMO Bratislava a doplniť ich o vymedzenie ochranného pásma, ktoré by už rešpektovalo hodnotné časti nábrežia

 

4.     Voči takto postavenému programu prehodnotiť kvalitu areálu River Parku I, ktorý všetky spomínané hodnoty a kvalitné potenciály nábrežia popiera

 

 

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava

marec 2011

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.