Choď na obsah Choď na menu
 


Zamyslenie nad hodnotami bratislavského PKO a jeho okolia

7. 3. 2009

 

 Zamyslenie nad hodnotami bratislavského PKO a jeho okolia, Ing.arch.P.Andrašiho

časné premeny mestských štruktúr Bratislavy sú často náhle a veľmi radikálne. Takmer pravidlom sa stáva, že celoplošne, bez rozlíšenia hodnôt, zanikajú rozsiahle územia, aby sa novým stavebným zámerom ponúkol „nekomplikovaný“ priestor, „nezaťažený“ vrstvami historického vývoja. Na jednej strane, z hľadiska investora, je tento postup efektívny, na druhej strane tým mesto trpí, doslova stráca „dušu“. Problém kontinuity vývoja, potreby postupného vyzrievania mestského organizmu, je v prípade Bratislavy naliehavý (a to nielen v súvislosti s niektorými novodobými zásahmi z 2. pol. 20. storočia). Pri prekročení určitej miery, neustále (a často zásadné) zmeny pôsobia priveľmi stresujúco a prinášajú do života v meste pocit značnej neistoty. Dnes by už malo byť zrejmé, že mesto sa nedá budovať na úkor ničenia historických štruktúr (aj keď sa môže zdať, že odstraňujeme len „druhotriednu“ miestnu históriu, ktorá v novom kontexte nemôže veľa znamenať). Skutočnú metropolu charakterizuje mnohovrstevnosť, diverzita štruktúr.

Areál PKO je možné zaradiť k zachovaným historickým mestským celkom s osobitnou urbanistickou kvalitou a hodnotnými výtvarno-architektonickými detailmi. Komplex ako celok je „produktom“ predvojnového architektonického myslenia, ovplyvneného progresívnymi dobovými príkladmi organizácie veľtrhov v západnej Európe. (Len v jednotlivých detailoch je areál doriešený neskôr, cca do polovice 50-tych rokov 20. stor.) Jeho hodnota je daná aj tým, že je vlastne plodom vyše dvadsať rokov trvajúceho úsilia (konkrétne od roku 1921) o vybudovanie veľtržného areálu hodného medzinárodnej reprezentácie hlavného mesta Slovenska. (Paradoxne sa dnes tento areál politicky takmer výlučne spájas komunistickým režimom).

 

 

 

Cely článok Ing.arch.Petra Andášiho uverejnený v ARCH

Zamyslenie nad hodnotami bratislavského PKO a jeho okolia

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.