Choď na obsah Choď na menu
 


Doplňujúce otázky k opätovnému podnetu na vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

24. 3. 2010

Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: 5441 3968, mvszopk@internet.sk

 

 

Pamiatkový úrad SR

PhDr. Katarína Kosová

Cesta na Červený most č. 6

811 04 Bratislava

 

 

Bratislava 23. 4. 2010

 

 

 

 

 

Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu o nesprístupnení informácií

 

 

V mene Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny podávame odvolanie voči rozhodnutiu o nesprístupnení informácií. Dňa 26. 3. 2010 sme Vám zaslali žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou sme žiadali odpovede na 13 otázok týkajúcich sa nášho podnetu na vyhlásenie nehnuteľnosti (Parku kultúry a oddychu v Bratislave) za národnú kultúrnu pamiatku. V zákonnej lehote, t. j. do 12. 4. 2010 nám neboli požadované informácie sprístupnené, ani nebolo vydané rozhodnutie o ich nesprístupnení.

V zmysle § 18 ods. 3 citovaného zákona došlo nečinnosťou úradu k vydaniu rozhodnutia o nesprístupnení informácií a teda nám boli odopreté odpovede na našich 13 otázok

Nakoľko prišlo k porušeniu ustanovení § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. a žiadané informácie nie sú v zmysle platných zákonov tajné, považujeme napadnuté rozhodnutie za nezákonné.

Na základe uvedeného navrhujeme, aby nadriadený orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia vydal nové rozhodnutie, ktorým nám požadované informácie sprístupní bezodkladne.

 

 

S pozdravom

 Katarína Šimončičová,   predsedníčka MV SZOPK

 Matej Vagač, Občianska iniciatíva Bratislava otvorene

 

 

 

 

 

Prílohy: Žiadosť zo dňa 24. 3. 2010, podaná dňa 26. 3. 2010 (+ kópia podacieho lístka)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.