Choď na obsah Choď na menu
 


Opätovný podnet na vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

31. 1. 2010

Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: 5441 3968, mvszopk@internet.sk

 

Pamiatkový úrad SR,

PhDr. Katarína Kosová

Cesta na Červený most č. 6,

811 04 Bratislava

 

Bratislava 31.1. 2010

 

 

Vec: Opätovný podnet na vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

 

Vážená pani riaditeľka,

 

Obraciame sa na Vás s opätovnou žiadosťou na začatie konania na vyhlásenie PKO za národnú kultúrnu pamiatku. Prvýkrát sme Vám zaslali podnet na začatie konania 31.1.2008. Vtedy ste nám odpovedali, že komplex PKO má významnú kultúrno-spoločenskú hodnotu a preto ste okamžite kontaktovali Magistrát hl. mesta SR Bratislavy ako aj miestnu časť Bratislava Staré Mesto s podnetom na jeho zaradenie do zoznamu pamätihodností mesta (Zákon o ochrane pamiatkového fondu č.49/2002 Z.z. v znení zákona č. 479/2005 Z.z. § 14. ods.4.)

Ako ste ďalej v liste uviedli, okamžite ste začali konať hlavne preto, aby sa predišlo nezvratným krokom zničenia týchto hodnôt, pokiaľ budú formulované závery z vedeckej konferencie o koncepcii a možnosti pamiatkovej ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50.-tych a 60.tych rokov 20 storočia.

Medzičasom bolo publikovaných niekoľko štúdií a článkov od odborníkov či vedeckých pracovníkov, ktoré potvrdzujú významnú architektonickú, urbanistickú, historickú či spoločensko-kultúrnu hodnotu.(viď citácie).

Na základe týchto poznatkov sme doplnili podnet, ktorý Vám zasielame a zároveň Vás chceme požiadať, aby ste začali v tomto smere urýchlene konať. Máme zato, aby sa toto konanie začalo čím skôr, lebo je tu reálne nebezpečenstvo zbúrania a znehodnotenia komplexu.

Priznáme sa, že sme očakávali, že za dva roky, ktoré uplynuli od prvého podania začne Pamiatkový úrad konanie z vlastnej iniciatívy, že začne skúmať, overovať a chrániť hodnoty ktoré sú v dnešnej transformujúcej dobe tak ohrozené.

Preto Vás chceme okrem iného požiadať nielen o odpoveď na tento list a samotné podanie, ale aj o procese na základe ktorého sa bude rozhodovať.

Zaujímajú nás hlavne tieto záležitosti:

-        Kto sa bude zaoberať týmto podnetom

-        Akým procesom podlieha rozhodovanie o začatí konania

-        Aké grémium odborníkov a pracovníkov (personálne zloženie) bude skúmať tento podnet

-        Argumenty, resp. správa a dôvody, ak by sa rozhodlo nezačať konanie

-        Termíny, zápisnice, dôvodové správy a pod.

Tieto údaje požadujeme v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a nadväzujúcich právnych predpisov.

Veríme, že budú vypočuté argumenty občianskej verejnosti ako aj argumenty odborníkov, ktoré jednoznačne deklarujú potrebu zachovania PKO ako unikátneho komplexu s osobitnou urbanistickou kvalitou predvojnového architektonického myslenia funkcionalizmu na Slovensku.         

 

S pozdravom

 

Katarína Šimončičová                                   Matej Vagač

predseda MV SZOPK                                     Občianska iniciatíva Bratislava Otvorene

 

Citácie:

  1. Ing.Arch. Peter Andráši, ARCH 9/2008, Aké hodnoty má PKO
  2. Ing,Arch. Vladimír Husák CSc., Nové Slovo č.22/2009, Sme svedkami urbicídy
  3. Stavba 11/2008, Dunajské nábrežie - reprezentačný priestor Bratislavy
  4. Podporné stanovisko Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2008
  5. Ing,Arch. Vladimír Husák CSc., Štruktúra  kultúrnych a pamiatkových hodnôt, 2008

              

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

PKO-národná kultúrna pamiatka

(Jozef Sivák, 4. 5. 2011 20:59)

Okrem toho, že PKO ako kultúrny stánok patriaci Bratislavčanom, Slovensku a celému svetu je chránené VZN Hl, mesta, Ústavou SR, Medzinárdným Paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, by malo byť chráneneé PÚ. Ak nie, komu potom PÚ slúži. Mala by sa cestou petície žiadať výmena jeho vedenia.