Choď na obsah Choď na menu
 


1.Podnet na vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

1. 2. 2008

Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: 5441 3968, mvszopk@internet.sk

 

 

 

Bratislava 1.2. 2008

 

 

Vec: Podnet na vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

 

Dňa 31.1.2008 sme podali podnet na vyhlásenie Parku kultúry a oddychu v Bratislave na Pamiatkový úrad SR. Dôvodovú správu prikladáme v prílohe. Tento podnet sme poslali aj na Ministerstvo kultúry SR, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok, Krajský pamiatkový úrad a informačným médiam.

 

V súčasnom období sa v Bratislave neuveriteľné brutálne pristupuje ku kultúrnym hodnotám, k jej samotnej histórii ako nikde v Európe. Pod tlakom stavebného rozvoja sa búrajú architektonické pamiatky, miznú pôvodné historické miesta a tradičné historické štruktúry. Rozhodovanie úradníkov či samosprávy je podriadené tlaku peňazí a developerov, nevytvárajú sa ucelené koncepcie rozvoja mesta, nereguluje sa výškovo, dopravne, nezvažuje sa únosnosť územia a mnoho ďalších aspektov ako napríklad – historické územie, historická stavba, zeleň, pôvodná štruktúra, vzťahy a súvislosti.

 

V Kultúrnej Európe sme svedkami opačného prístupu k pamiatkam v mestách. Prestavujú sa staré industiálne štvrte na luxusné bývanie, dostavujú sa prieluky v mestách historickou architektúrou, stavajú sa repliky pôvodných kostolov a domov, budujú sa nové a chránia sa pôvodné parky či staré stromy, chránia sa zaujímavé výhľady na mesto alebo jeho pamiatky, chráni sa silueta mesta a jeho výškové členenie. Inými slovami – k mestu sa pristupuje ako ku kultúrnej hodnote, ktorú si treba ceniť a ochraňovať, lebo len v takom sú občania spokojní a šťastní a len do takého mesta chodí čoraz viac turistov a návštevníkov.

Je smutné, že v Bratislave sa to deje práve opačne. Pripomína to skôr 50-te roky minulého storočia, keď ideológia vybúrala celé mestské štvrte, zbúrala historické centrá miest na Slovensku, nechala spustnúť kláštory, kaštiele, domy a parky... Dnes je to ideológia a moc peňazí, pragmatizmu, jednostranného technokratického prístupu bez zohľadnenia širších súvislostí a kultúrnych aspektov.

Na miesto toho, aby samosprávne orgány, magistrát a štátne inštitúcie ochraňovali tieto pôvodné historické hodnoty a životné prostredie, každodenne s úžasom sledujeme nezáujem, nečinnosť, alibizmus a niekedy až spreneverenie sa poslaniu samotného orgánu (napr. inštuticionalizovaní pamiatkári a pod. ).

Z tohto dôvodu sa musia aktivizovať občania, nahlas upozorňovať, vypracovávať odborné stanoviská, zúčastňovať sa protestov, organizovať petičné akcie a pod. A to všetko vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu. Takto musia nahradzovať prácu a ľahostajnosť nami zvolených zástupcov. Je to absurné, ale je to fakt : v Bratislave musia občania brániť historické hodnoty, zeleň, parky a životné prostredie !!! Žeby niečo ako občianska domobrana???

    

Prosíme Vás preto o mediálnu podporu k vyhláseniu PKO  za pamiatku. Ďakujeme.

 

S pozdravom

 

Katarína Šimončičová                                   Matej Vagač

predseda MV SZOPK                                               Občianska iniciatíva Bratislava Otvorene           

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.