Choď na obsah Choď na menu
 


10 zásadných argumentov prečo zachovať PKO

25. 7. 2010

 

Zachráňme PKO - patrí kultúre a občanom

10 zásadných argumentov

prečo zachovať PKO

 

1.       Areál PKO možno zaradiť k zachovaným historickým mestským celkom s osobitne výraznou urbanistickou kvalitou a hodnotnými výtvarno-architektonickými detailmi. Komplex ako celok je plodom predvojnového architektonického myslenia funkcionalizmu na Slovensku.

2.       Areál je citlivo prispôsobený úzkemu pozdĺžnemu priestoru medzi riekou a svahom Karpát. Spôsob členenia areálu a celková mierka objektov umožňujú vnímať vzácny krajinný kontext – vzťah Dunaja a Karpát, pričom nie je potlačený mestský charakter prostredia.

3.       Objekty PKO navonok pôsobia nenápadne, pričom v interiéri prekvapia nečakane impozantným priestorom a detailmi výnimočnej kvality (kultúrno-spoločenské haly, vstupný priestor východného objektu, vitráže, sochy, mramorové dlažby, obklady, zábradlia, stĺpy s hlavicami a i.)

4.       PKO ako kultúrny priestor poskytuje také možnosti, aké nemá žiaden iný priestor v Bratislave. Ide hlavne o kapacitu (viac ako 2000 ľudí), akustiku či efektívne priestorové rozloženie kompaktných plôch (tanečný parket), veľkej prepojovacej haly a menších komornejších priestorov. Potvrdzuje to aj množstvo podujatí za kalendárny rok (viac ako 700) a v neposlednej rade aj výška príjmov za ne do mestskej pokladnice (cca 2,5 mil. Sk – asi 83 tisíc €).

5.       PKO je kultúrnym fenoménom v novodobej histórii Slovenska. Keďže Bratislava nemala desaťročia iné veľkokapacitné priestory na kultúrne podujatia, skoro všetky najdôležitejšie sa uskutočnili práve v priestoroch PKO – Bratislavská lýra, Džezové dni, Dunajský pohár a pod.

6.       Tradičné aj netradičné plesy a bály, tanečné večierky, venčeky, stužkové, beánie, súťaže v spoločenskom tanci (napr. medzinárodne rešpektovaný Dunajský pohár) a množstvo iných spoločenských podujatí je úzko spätých práve s PKO. Neexistuje priestor na Slovensku, v ktorom by sa udialo toľko podujatí a kde by sa stretlo toľko ľudí, ako na tomto mieste. Preto je tento priestor aj emocionálne hlboko vrytý do sŕdc a myslí ľudí.

7.       Slovenská moderná populárna hudba vyrástla v koncertných sálach PKO. Všetci naši špičkoví speváci, speváčky a skupiny začínali práve tu. Vypredať koncert v PKO bol snom pre každého z nich. Stačí si spomenúť napr. na kľúčové koncerty slovenského big beatu, populárnej hudby stredného prúdu – skupín Prúdy, Modus, Elán a i., takých interpretačných a autorských veličín ako D. Ursíny, M. Varga, M. Žbirka, M. Gombitová a i., ale aj žánrov mimo stredného prúdu – džezu, folku, country, etno a pod. V PKO hosťovali aj mnohí svetoví umelci, čo zavítali na Slovensko.

8.       PKO znamená veľa aj pre divadelníkov – dlhé tvorivé a inscenačné obdobie divadelnej scény, keď tam žilo Radošinské naivné divadlo, divadlo Ludusa ďalšie podobné malé javiskové formy.

9.       PKO v neposlednom rade poskytuje zázemie aj mnohým iným aktivitám. Roky tam pôsobia vzdelávacie a umelecké krúžky – astronomické, šachové, fotografické, divadelné krúžky, folklórne súbory a ďalšie záujmové činnosti pre rôznorodé skupiny občanov.

10.    Všetky hore uvedené kultúrno-spoločenské činnosti odrážajú len malé percento zo všetkých podujatí, ktoré sa za roky existencie PKO uskutočnili. Vytvorili tým obrovský potenciál pozitívnej tvorivej energie, ktorá spoločne s krásou okolitej prírody a unikátnosťou krajinnej lokality dala tomuto miestu jedinečného ducha, genius loci.

 

PKO je miesto a fenomén hodný ochrany, hodnota hlboko zapísaná do historickej a kultúrnej pamäti národného spoločenstva. Nedovoľme ju zničiť!

 

 

 

Ďalšie informácie:

Katarína Šimončičová - 0902 112 417, tel./fax 5441 3968, mvszopk@internet.sk

Ľubica Trubíniová - 0905 271 888, trubiniova@broz.sk

Mikuláš Huba - tel. 5249 2751

Matej Vagač – vagac@nextra.sk 

Soňa Párnická- sona.parnicka@gmail.com

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.