Choď na obsah Choď na menu
 


TS-Otvorený list primátorovi Bratislavy

25. 10. 2011

Kto ohrozuje PKO?

Otvorený list primátorovi Bratislavy

 Bratislava, 26. 10. 2011 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) posielajú otvorený list primátorovi Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi (príl. č. 1). Konštatujú, že od schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o zachovaní PKO z 30. 6. 2011 (príl. č. 2) uplynulo už viac ako štvrť roka a z pohľadu verejnosti sa nič neudialo. PKO naďalej chátra, znehodnocuje sa a čo je najhoršie, kultúrna i široká občianska verejnosť nemá vstup do jeho priestorov tak, aby sa konečne obnovili tradičné kultúrne a spoločenské podujatia.

BAO nastoľuje logické otázky o hospodárnosti nakladania s majetkom mesta, o starostlivosti o budovy a ich okolie, a čo je najdôležitejšie, otázky súvisiace s prebratím budov do správy a užívania mesta. Je zarážajúce, že občania a mesto nemôžu doteraz využívať svoj majetok! Mesto sa nechalo vmanipulovať do úlohy rukojemníka, ktorý je vystavený svojvôli spoločnosti Henbury Development (HD).

 Aké právne kroky na získanie PKO mesto podniklo? Aké dohody (aj neformálne) sa podarilo uzavrieť? Verejnosť má právo poznať odpovede na tieto otázky.

Taktiež by malo byť informované aj Mestské zastupiteľstvo, ako sa konkrétne napĺňa jeho uznesenie z 30.6.2011. Keďže ide o nehnuteľnosti miliónovej hodnoty, ako aj o kultúrne a historické hodnoty nevyčísliteľnej ceny, BAO navrhuje, aby vykonali kontrolu výsledkov rokovaní s HD.

 

BAO upozorňuje, že ponechávanie PKO v rukách investora zvyšuje riziko jeho zničenia a otvára priestor pre šírenie demagogických dezinformácií.

 Osobitne upozorňuje na začatie nákladnej mediálnej kampane proti PKO. Bratislavské noviny č. 35 uverejnili 20. 10. 2011 mimoriadnu prílohu Bratislavské jazzové noviny, ktorú vydali organizátori jazzových dní (BJD) o. i. s podporou investora. Príloha, pod rúškom bulletinu podujatia oveľa viac útočí na PKO ako podáva informácie o BJD 2011. Informácie o PKO podáva jednostranne, tendenčne a v mnohých prípadoch protirečivo. Napr. na jednej strane uvádza, že Bratislava nemá alternatívu za PKO, na druhej strane píše hneď o potrebe jeho zbúrania. Ako ďalšie príklady uvádza famózne spomienky na množstvo  rôznych akcií v PKO, ktoré majú trvalé miesto na kultúrnej mape Bratislavy, pričom jedným dychom poukazuje na „zbytočnosť“ PKO a pod..

Najsmutnejšie na kampani je, že neposkytuje priestor na názory občanov podporujúcich zachovanie PKO, ktorých je niekoľkonásobne viac (od 47 – 80 %) ako priaznivcov búrania. Občianski aktivisti a dobrovoľníci nemajú peniaze na nákup reklamného priestoru v takýchto objemoch. V záujme objektívnosti by preto malo záležať práve redakcii Bratislavských novín (noviny všetkých Bratislavčanov) na tom, aby uvádzali aj iný názor.

Pozoruhodná je aj kampaň za tzv. “Nové PKO“. Začínajú sa opäť kresliť farebné obrázky indiferentných budov, ktoré môže niekto a niekde postaviť... No vždy je zaujímavé vedieť, kde a za čie peniaze. Pri týchto návrhoch sa mylne uvádza, že PKO nie je o budovách, ale o kultúrnych akciách. Logika je však presne opačná. PKO je kultúrna a historická pamiatka, ktorá má okrem kvalitnej architektúry a urbanizmu aj historickú „pamäť“. PKO jednoducho patrí do moderných dejín Slovenska a Bratislavy a na tom nič nezmenia ani demagogické snahy o zmanipulovanie verejnej mienky.

PKO a dunajské nábrežie je dôležitým miestom pre verejnosť a Bratislavu. Je to verejný priestor, ktorý môže slúžiť všetkým ľuďom, ktorý poskytuje zábavu a oddych všetkým sociálnym skupinám. Je jasné, prečo HD investuje nemalé peniaze do mediálnej kampane za zbúranie PKO. Sprivatizovanie tohto verejného priestoru a postavenie nenáležitých, obludných budov ako v prípade River Parku by totiž prinieslo úžitok práve len malej skupinke vlastníkov, medzi ktorých patria aj lídri HD a ich chlebodarcovia.      

Žiadame pána primátora o vyčerpávajúce odpovede na naše otázky, akčnejšie konanie v prospech PKO a otvorenie tohto jedinečného verejného priestoru pre kultúru a občanov.

Príloha  č.1:Otvorený list primátorovi Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi

Príloha č.2:Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 166/2011 z 30. 6. 2011

 

Ďalšie informácie:  Iniciatíva Bratislava otvorene

Ing. Katarína Šimončičová, Ľubica Trubíniová, Ing. Matej Vagač, Bc. Ivan Bútora, Soňa Párnická, Ing. Jakub Ďurinda

 

Náhľad fotografií zo zložky PKO

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.