Choď na obsah Choď na menu
 


BAO-List primátorovi 19.2.2014

19. 2. 2014

________________________________________________________________________________________________

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02-5441 3968

info@bao.sk ● www.bao.sk ● www.facebook.com/bao.sk

 

Vážený pán

Milan Ftáčnik

primátor hl. m. SR Bratislavy

P. O. Box 192

Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

 

 

Bratislava 19. 2. 2014

Vážený pán primátor,

týmto listom by sme sa chceli vrátiť k ostatnému zasadnutiu mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30. 1. 2014 a na ktorom sa prerokovala petícia za zachovanie PKO.

V prvom rade sa musíme priznať, že cítime sklamanie. Sklamanie z toho, že vôľu občanov jasne vyjadrenú v petícii poslanci a poslankyne ani nevzali na vedomie! Myslíme si, že tí, ktorí majú zastupovať svojich voličov, sa mali aspoň vyjadriť k tejto občianskej iniciatíve a zhodnotiť jej plusy alebo mínusy. Nezaujali však nijaký postoj, a už vôbec nenavrhli ďalší postup v kauze, ktorá dlhodobo frustruje bratislavskú verejnosť. Dúfali sme, že poslanci a poslankyne aspoň zareagujú na naše vystúpenia, že zareagujú na naše výzvy: kde sa má realizovať kultúrny a spoločensky život občanov, ktorí nepatria do horných 10000 VIP? Keď nie je k dispozícii PKO, mesto nemá iné, náhradné priestory a ako vo svojom vystúpení správne podotkol mladý muž – organizátor beánií, študenti nemajú kde lacno organizovať podujatia, iba ak za trojnásobne drahšie náklady na prenájom... A toto bol len jeden z mnohých príkladov potrebnosti PKO.

Smutnú realitu na januárovom zastupiteľstve už nezmeníme. Chceme Vás preto požiadať, aby ste dôraznejšie a systematickejšie začali napĺňať uznesenie mestského zastupiteľstva (MsZ) č. 166/2011 schválené dňa 30. 6. 2011, na ktoré sa odvolalo a odvoláva MsZ. V týchto rámcoch sa môže magistrát pohybovať. Mal by teda preukázateľne informovať, čo od schválenia uznesenia vykonal. Onedlho v lete to už budú tri roky a to je dosť dlhá doba, ktorá sa bude dať objektívne zhodnotiť.

Dovoľujeme si Vás preto dôrazne vyzvať, aby ste:

  • zažiadali v mene mesta Bratislavy o stavebnú uzáveru v dotknutom území po dobu obstarávania územného plánu zóny až do prijatia ÚPN Z, s cieľom regulovať územie z hľadiska verejného záujmu,
  • obstarali ÚPN Z Dunajské nábrežie len s jednou alternatívou – zachovaním PKO (ide o verejný záujem deklarovaný petíciou, odbornými prácami a stanoviskami, verejnou diskusiou v r. 2011 a i.),
  • podali návrh na vydanie predbežného opatrenia počas prebiehajúceho súdneho sporu vo veci určovacej žaloby, ktorým sa zabezpečí užívanie PKO zo strany mesta, resp. bratislavskej verejnosti až do konečného rozhodnutia súdu,
  • zabezpečili znovuoživenie (otvorenie) PKO pre občanov Bratislavy, teda jeho uvedenie do verejnej prevádzky,
  • pokračovali v jednaní s vlastníkom pozemku o zámene pozemkov v areáli PKO s pozemkami mimo dotknutého územia (nábrežia PKO),
  • v prípade, že firma Henbury Development bude požadovať drahý komerčný nájom, treba sa vrátiť k pôvodnej kúpnopredajnej zmluve o pozemkoch PKO z roku 2005 (kde sa kupujúci zaviazal prenajať uvedené pozemky za 1 Sk ročne) alebo hľadať finančné zdroje v niektorých prenájmoch mesta podnikateľským subjektom (napr. Tehelné pole, kde dnes mesto poskytuje prenájom za symbolické 1 € a i.).

 

Všetky tieto kroky a opatrenia sú reálne a sú vo Vašej kompetencii, resp. v možnostiach mesta Bratislavy, pričom majú aj podporu MsZ.

Veríme, že dôsledné a systematické napĺňanie uznesenia č. 166/2011 prinesie želané ovocie nielen občanom Bratislavy, ale aj Vám osobne, lebo ním naplníte aj jeden zo svojich predvolebných sľubov.

Ďakujeme a očakávame Vašu skorú odpoveď.

S pozdravom

za občiansku iniciatívu Bratislava otvorene

 

Matej Vagač, Ľubica Trubíniová, Hana Fábry, Katarína Šimončičová, Jakub Ďurind

 

 

P.S.: Považujte tento list, prosím, za otvorený.

 

 

Náhľad fotografií zo zložky PKO

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.