Choď na obsah Choď na menu
 


TS PKO: Ďalšie sklíčko do mozaiky

1. 10. 2008

TS Bratislava, 2.10.2008 (Bratislava otvorene) –– Zástupcovia občianskych aktivistov združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) považujú za potrebné osobitne upozorniť na praktiky súvisiace s majetkom mesta a rokovaním mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa teraz dotkli kauzy PKO. MsZ dňa 3.7.2008 v rámci bodu rôzne prijalo uznesenie (http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&p1=11030593&id=11018109),

ktorým riaditeľke magistrátu uložilo dve úlohy týkajúce sa súčasnosti a budúcnosti PKO s termínom plnenia 25.9.2008.

V pozvánke (http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&p1=51337&id=11016578), ktorej súčasťou je návrh programu, sa taký bod nenachádza. Na rokovanie MsZ v daný deň riaditeľka magistrátu predložila stručnú informáciu (http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_08_09_25/Inf_materialy/Bod_g/). Obsah uznesenia, obsah informácie a samotný priebeh rokovania plne charakterizujú prístup k plneniu povinností, ktoré majú plniť orgány a zamestnanci hlavného mesta pre jeho obyvateľov, ktorí svojimi daňami a poplatkami financujú činnosť orgánov a zamestnancov hlavného mesta, ich platy a odmeny. Obyvatelia si nezaslúžia taký výsmech, akého sú opakovane svedkami a akého sa dočkali aj v tomto prípade.    

V súvislosti s rokovaním MsZ ku kauze PKO sa vynárajú aj tieto nezodpovedané otázky:

1.      Záhady prijímania uznesení. Mesto má zriadené kontrolné orgány. Napriek tomu MsZ ukladá preveriť právoplatnosť verejnej listiny riaditeľke magistrátu, ktorá má kontrolnú pôsobnosť len voči zamestnancom mesta, ktorí sú jej podriadenými.

Predmetom kritiky zo strany verejnosti bol podiel niektorých osôb konajúcich v mene hlavného mesta. Napriek tomu MsZ neuložilo mestskej kontrolórke vykonať mimoriadnu kontrolu ich konania a dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných právnych predpisov.

Mesto má zriadené výkonné orgány. Napriek tomu MsZ ukladá riaditeľke magistrátu, ktorý je iba miestom administratívnej podpory orgánov hlavného mesta, aby podala správu o súčasnom stave spolu s návrhmi na budúce využitie budov PKO.

2.      Záhady rokovania MsZ. MsZ ukladá úlohy s termínom plnenia. Napriek tomu v deň plnenia sa rokuje bez toho, aby poznalo nejaké dôvody neplnenia úlohy. Osoba zodpovedná za plnenie úlohy vie, že úlohu nesplnila (v tomto prípade odflákala). Napriek tomu nepovažuje za potrebné zdôvodniť svoje (ne)konanie a požiadať o predĺženie termínu plnenia. Poslanci vedie, že materiál nedostali. Napriek tomu, až na pár výnimiek, nevenujú pozornosť tomu, že z nimi uloženej úlohy a termínu si zodpovedná osoba nič nerobí.  

Z vyššie uvedeného jasne vyplývajú najdôležitejšie otázky:

  1. Bude v činnosti orgánov hlavného mesta pretrvávať amaterizmus, alebo to amaterizmom nie je?
  2. Ak poslanci žiadali predložiť návrh ďalšieho využitia budov PKO, mysleli to vážne? Prečo potom neprijali uznesenie o zachovaní budov PKO a neuložili primátorovi zabezpečiť ich obnovu?

 

Ďalšie informácie:

BAO, MV SZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: 5441 3968, e-mail: mvszopk@internet.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.