Choď na obsah Choď na menu
 


TS-BAO Koho vlastne zastupujú poslanci? Občanov?

26. 6. 2013

Kontroverzné vyjadrenia poslanca Kuboviča pre TV Bratislava

pko-r146_res.jpgBratislava, 25. 6. 2013 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) protestujú proti vyjadreniam poslanca Vladimíra Kuboviča pre televíziu TV Bratislava dňa 14. 2. 2013 (http://www.tvba.sk/temy/cas-pre-poslanca/cas-pre-poslanca-vladimir-kubovic/), ktorými sa verejne vyjadruje za zbúranie PKO. Zarážajúci je aj fakt, že práve tento poslanec mestského zastupiteľstva je predsedom komisie kultúry a ochrany historických pamiatok. Pritom pamiatkari v odbornom výskume konštatovali urbanistické, pamiatkové a kultúrne hodnoty PKO a Pamiatkový úrad SR navrhol jeho zaradenie medzi pamätihodnosti mesta. Poslanec Kubovič prezentuje búranie ako jedinú možnú alternatívu súčasnej situácie bez akýchkoľvek argumentov. Nenavrhuje riešenie a kritizuje primátora presadzujúceho záchranu mestského majetku napriek tomu, že stále platí uznesenie mestského zastupiteľstva (MsZ) č. 166/2011 z 30. júna 2011

(http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11028844).

 

Koho vlastne poslanci zastupujú, keď nerešpektujú vlastné uznesenia? Záujmy developerov alebo občanov?

 

BAO pripomína výsledky reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky spred dvoch rokov (2011):

1.    Až štyri pätiny obyvateľov (79,4 %) potvrdili historicky vžitú predstavu o využití nábrežia. Na nábreží má zostať kultúrny stánok. Občania si želajú, aby tento priestor naďalej zostal pre nich a pre kultúru.

2.    Tri pätiny (59,4 %) obyvateľov Bratislavy sú za to, aby sa čiastočne alebo úplne zachovalo pôvodné PKO.

 

Výnimočnosť PKO potvrdil aj odborný workshop z mája 2011 zorganizovaný magistrátom, na ktorom vystúpili poprední odborníci a odborníčky na architektúru, urbanizmus a pamiatky. Treba pripomenúť aj petíciu a výzvu za zachovanie PKO, ktorú podporilo takmer 13 tisíc občanov a viac ako 300 osobností kultúrneho, spoločenského a politického života. Aj rozsiahla verejná diskusia jasne vyjadrila záujem verejnosti na zachovaní PKO a kultúrno-spoločenskej funkcie nábrežia.

 

Je nepochopiteľné, že poslanec Kubovič požaduje zbúranie mestského majetku – teda majetku nás všetkých bez akejkoľvek náhrady a s vedomím, že mesto nemá finančné prostriedky. To znamená, že odsudzuje mesto a občanov na prenájom, na ktorý opäť nebudú financie! Pritom PKO, ktoré je stále majetkom mesta, je bezkonkurenčne výhodným multifunkčným priestorom pre všetky typy kultúrnych a spoločenských podujatí, aký na jeho mieste už nikto nepostaví. Prečo takto uvažuje poslanec, ktorý má zastupovať nás, občanov a občianky? Prečo by sa nedala zrealizovať podobná dohoda ako nedávno so Starou tržnicou na Námestí SNP?

 

Pripomíname, čo všetko bolo v PKO možné využiť až do jeho uzatvorenia:

-        plusová bilancia hospodárenia a prevádzky PKO – cca 80 000 € ročne (údaj z MsZ 15. 12. 2008),

-        ročne približne 700 - 800 podujatí,

-        obrovské prevádzkové priestory vo vlastníctve mesta (Spoločenská sála 1100 m2, Estrádna sála 1281 m2, Malá sála 168 m2, vstupná hala 550 m2, spolu: 3099 m2, cca 3200 až 4300 ľudí),

-        na klubovú, krúžkovú a záujmovo-umeleckú činnosť slúžilo 8 miestností s plochou 600 m2,

-        okrem toho tam sídlila mestská organizácia BKIS, v ktorej do 31. 12. 2010 pracovalo 62 stálych pracovníkov a pracovníčok v 26 miestnostiach (700 m2).

 

Žiadame preto mestské zastupiteľstvo, aby zvážilo, či poslanec Vladimír Kubovič má zastávať funkciu predsedu komisie kultúry a ochrany historických pamiatok, ak aj napriek vyššie uvedeným známym faktom rozširuje názory, ktoré sú v jasnom rozpore s prijatým uznesením MsZ a s verejným záujmom. Žiadame taktiež, aby mesto sprevádzkovalo a oživilo budovy PKO a plnilo i ďalšie body uznesenia MsZ, napr. zámenu pozemkov mimo dotknutého územia (nábrežia PKO).

 

PKO patrí kultúre a občanom – pokiaľ je mesto vlastníkom budov, PKO môže zarábať na svoju prevádzku!

 

Ďalšie informácie:                Iniciatíva Bratislava otvorene

Katarína Šimončičová – 0902 112 417, mvszopk@internet.sk

Matej Vagač – matej.vagac@gmail.com

Ľubica Trubíniová – 0905 271 888, trubiniova@odz.sk

Jakub Ďurindajakub.durinda@centrum.sk

 

obrazok-vst.hala.jpg

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.