Choď na obsah Choď na menu
 


TS-Budovy PKO stále patria mestu

10. 12. 2010

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02-5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.pko.estranky.sk

 

Budovy PKO stále patria mestu!

 

Ďurkovský odstúpil budovy PKO investorom

bez súhlasu MsZ a vedomia verejnosti

 

Bratislava, 10. 12. 2010 (BAO) - Neexistuje uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým by bol udelený súhlas s odstránením budov PKO! Iniciatíva Bratislava otvorene (BAO) upozorňuje na procesné pochybenia, manipulácie a podvody, ktoré sprevádzajú túto kauzu od samého začiatku. Kľúčovú zodpovednosť za dnešné ohrozenie PKO má bývalý primátor Ďurkovský, pretože si prisvojil právo rozhodovať o bezodplatnom scudzení mestského majetku a o jeho zničení bez súhlasu mestského zastupiteľstva (MsZ). Nemal na to právo ani ako štatutár mesta. Na porovnanie: obdobne by mohol rozhodnúť napríklad o zbúraní Primaciálneho paláca, prezidentského paláca alebo hoci aj celej Bratislavy... Je to absurdná predstava – jeden človek nemôže mať takúto neobmedzenú moc nad Bratislavou.

 

Vyzývame odstupujúceho primátora Ďurkovského (príp. riaditeľku magistrátu Pavlovičovú), aby právne zdôvodnil odcudzenie majetku mesta, alebo predložil platné uznesenie mestského zastupiteľstva umožňujúce iným osobám disponovať s budovami PKO, dokonca ich zbúrať.

 

Neserióznosť a zákernosť konania voči občanom Bratislavy sa jasne ukázali, keď primátor Ďurkovský deň pred voľbami nariadil zrušenie akcií v PKO a vysťahovanie BKIS*1. Dnes sa odvoláva na prílohu zmluvy z júna t. r., ktorú doteraz nezverejnil, ani o nej nikoho neinformoval! Toto rozhodnutie je namierené proti vlastnej organizácii mesta aj proti všetkým občanom Bratislavy, ktorí mali plánované akcie navštíviť. Podľa názoru BAO je Ďurkovského konanie krádežou majetku mesta na základe podvodu.

 

Upozorňujeme aj na ďalšie dôležité fakty. Investori a developeri predstavujú tzv. „nové PKO“ a celú nábrežnú zónu ako hotovú vec. No ani v tomto sa odchádzajúci primátor nezachoval ako charakterný a dôveryhodný politik. Ignoroval ustanovenie MsZ, ktoré ho už v roku 2005 zaviazalo obstarať územný plán zóny, kedy by sa celá verejnosť mohla vyjadriť k ďalšej podobe nábrežia. Miesto toho úzka skupina developerov predkladá niečo, čo sa podobá tuctovým študentským prácam kopírujúcim zohyzdenú časť mesta s názvom River Park.

 

Investorský zámer v PKO čaká množstvo dlhotrvajúcich procesných záležitostí:

 1. územný plán zóny
 2. EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 3. územné konanie
 4. konanie o výrube zelene
 5. stavebné konanie a pod.

Tieto procesy si vyžadujú serióznu komunikáciu s verejnosťou, zainteresovanými inštitúciami a úradmi. Celý proces bude trvať minimálne tri roky. Je zarážajúce, prečo investori a developeri tlačia na výpoveď a sťahovanie BKIS tak tvrdo a v takom chvate...?

 

Z prezentovaného návrhu je taktiež jasné, že hala v River Parku II. vôbec nebude náhradou za PKO, ako sa snažia nahovoriť developeri (viď rozhovor s riaditeľom BKIS, Bratislavské noviny 9. 12. 2010).*2 Nevyhovuje jej kapacita, štruktúra a finančné zaťaženie. Navyše by ju Bratislava draho zaplatila, a po 20 rokoch by jej aj tak nepatrila. Rekonštrukcia dnešného PKO by mesto vyšla ďaleko lacnejšie, a teda aj výhodnejšie ako predložený investorský návrh.

 

Otázky na odchádzajúceho primátora sú jasné:

 1. V čí prospech konal, keď formálne zbavil mesto PKO?
 2. Akú náhradu za PKO zabezpečil pre kultúru a občanov v Bratislave?         

 Jasné sú aj odpovede:

 1. Ďurkovský urobil všetko pre to, aby zbavil Bratislavu PKO. Konal nepokryte v prospech investorov, developerov a finančných skupín v ich pozadí.
 2. Bývalý primátor nechal kultúru a bratislavskú verejnosť napospas, bez zabezpečenia primeranej náhrady za PKO.

 

UPOZORŇUJEME:

 1. Ako občania a občianky SR máme právo a povinnosť, dané ústavou a ďalšími právnymi normami SR, brániť nezákonnému konaniu a upozorňovať naň príslušné orgány. Toto právo v súčasnosti aktívne využívame. Máme takisto právo na vstup na verejnú pôdu mestského majetku a na jeho užívanie.
 2. Vyzývame orgány činné v trestnom konaní i zodpovedných politikov a političky, aby zabránili podvodnej krádeži majetku mesta a zároveň aby ochránili občanov a občianky, ktorí sa jej aktívne snažia zabrániť, pred prípadným násilím zo strany majiteľa pozemkov pod PKO.
 3. Vyzývame všetkých slušných a neľahostajných ľudí, aby podporili ochranu verejného záujmu, Bratislavy a jej hodnôt.

 

Pozn.:

*1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - http://www.bkis.sk

*2 http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/za-pko-vraj-nie-je-rovnocenna-nahrada.html?page_id=202611

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Buranie PKO

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.