Choď na obsah Choď na menu
 


TS-Kam zmizol kamenný múrik na dunajskom nábreží_?

8. 4. 2010

____________________________________________________________________________________

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02 - 5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.pko.estranky.sk

 

 

Zachráňme PKO - Patrí kultúre a občanom

Kam zmizol kamenný múrik na dunajskom nábreží?

Ďalšie barbarstvo River parku

 

Bratislava 8. 4. 2010 (BAO)Zástupcovia iniciatívy Bratislava otvorene, upozorňujú na ďalšie barbarstvo pri výstavbe nešťastného komplexu budov River parku (RP). 

Pred piatimi rokmi na Veľkú noc hučali motorové píly, ktoré brutálne zrezali 243 stromov. Zanikol park aj s krásnym veľkým 100 ročným platanom, ktorý slúžil všetkým Bratislavčanom.

Vtedy ešte nikto netušil, že táto „rakovina“ šíriaca sa na dunajskom nábreží prinesie ešte horšie následky a to v podobe ozrutnej budovy, ktorá odporuje všetkým pravidlám dobrej architektúry, čo potvrdzuje odborná aj laická verejnosť. Na výsledku je zreteľne vidno, že podmienky nediktovali potreby prostredia, harmonické zasadenie do prírodnej scenérie dunajského veľtoku a skalného masívu začínajúcich Karpát, ale nenásytnosť finančných žralokov po vyšších ziskoch.

            Ďalšie barbarstvo pokračuje na spoločnom priestore dunajskej promenády, hoci nábrežie zostalo vďakabohu nám všetkým, pretože toto územie „nestihli“ poslanci predať s pozemkami pod PKO.

Promenádu lemuje od Nového mosta až po most Lafranconi krásna kamenná balustráda, ktorá elegantným spôsobom dotvára priestor medzi Dunajom a stromoradím. Travertínový múrik už 52 rokov kultivovaným spôsobom formuje vzťah niekoľkých generácií Bratislavčanov k nábrežnej promenáde. Nesie znaky dobrej architektúry, znamenitej kamenárskej práce a fortieľu a v neposlednom rade umožňuje ľuďom prirodzenejší kontakt s Dunajom. Múrik vznikol v súťaži architektov, ktorí sa „vyhrali“ s každým detailom tak, že má v sebe niečo krásne, čo evokuje vôňu Jadranu a takých miest ako je Dubrovník alebo Šibenik so svojou kamennou architektúrou.

Poburujúce je, že RP sa so sebe vlastnou arogantnosťou zahryzol aj do tohto verejného priestoru. Zlá architektúra zrejme neznesie vedľa seba niečo pekné a kultivované, a preto ničí všetko vôkol seba. Takto bohužiaľ skončila aj kamenná balustráda pozdĺž celého RP.

Kam zmizol travertínový múrik? Kto ho povolil zničiť? Prečo si pamiatkari neplnili svoju povinnosť a umožnili zničenie tohto kompaktného, viac ako dva kilometre dlhého celku, dodávajúceho osobitý charakter celému nábrežiu? Predsa tento verejný priestor už nepatrí „finančným žralokom“, ale naďalej mestu a jeho obyvateľom.

Namiesto toho tu vzniká nový nevkusný betónový masív s podivuhodnou „čiapkou“ liateho formovaného betónu. To, čo bolo predtým priehľadné, subtílne, na pohľad i dotyk, veľmi prírodné a prirodzené, je nahradené šedým monolitom, ktorý nenesie žiadne známky estetiky, elegancie či krásy. Z hľadiska protipovodňovej ochrany nemá žiaden praktický význam, lebo niveleta je vyššia, ako súčasne postavený protipovodňový betónový múr medzi Novým a Starým mostom.

Takto vyzerá skutočný zámer a prínos tých, ktorí sa nás snažia presvedčiť, že RP bude novou kvalitou pre Bratislavčanov. Tento výsledok však tomu vôbec nenasvedčuje, skôr evokuje priemernosť bez výrazu, nenesie známky žiadnej remeselnej kvality alebo architektonickej krásy.

Kto vlastne schvaľuje takýto zámer a zmenu? Zasa je verejnosť postavená pred hotovú vec bez akejkoľvek možnosti zapojiť sa, či povedať svoj názor. Za toto sme zaplatili vopred 131 miliónov Sk?

Kedy sa začne samospráva zaujímať o tieto problémy? Alebo to bude rovnaké ako s protipovodňovým múrikom, keď samotný primátor Ďurkovský bol zaskočený výsledkom vysokého, nepriehľadného a mohutného monolitu na oboch brehoch Dunaja, ktorý znemožňuje občanom akýkoľvek kontakt s fenoménom rieky? Takéto riešenie protipovodňovej ochrany v strede mesta ignoruje tak závažnú hodnotu, akou je kľúčová pridunajská promenáda. V iných veľkomestách problém protipovodňovej ochrany riešia prirodzenejšie a kultúrnejšie, aby sa nestratil kontakt s riekou pomocou mobilnej (montovanej) ochrany. Bola to obrovská šanca, ale bohužiaľ sa nábrežie zabetónovalo v súčasnej podobe aspoň na 100 rokov.

Zástupcovia iniciatívy BAO preto v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadajú o odpovede na otázky:

 

- Kto je zodpovedný za súčasný betónový múrik pred RP?

- Kto a prečo, na základe akých argumentov, rozhodol o likvidácii pôvodnej kamennej balustrády a kde sa v súčasnosti nachádzajú odstránené časti?

- Kedy magistrát zorganizuje verejnú diskusiu s občanmi, kde by predložil víziu promenády, návrh na obnovu a vypočul si ich názory a pripomienky?

- Prečo mesto ako vlastník túto promenádu neudržuje v prevádzkyschopnom stave?

 

Vyzývame primátora Andreja Ďurkovského, aby občanom Bratislavy verejne vysvetlil, prečo samospráva nechráni dôležité súčasti historických štruktúr mesta, čo malo za následok aj zničenie a odstránenie vzácnej kamennej balustrády.

 

 

Prílohy:

1.     Článok: Dunajská promenáda (H. Moravčíková, P. Andráši, ARCH 03/09).

2.     Fotografie súčasného múrika.

3.     Žiadosť o sprístupnenie informácií adresovaná Magistrátu Bratislavy.

4.     Žiadosť o sprístupnenie informácií adresovaná Krajskému pamiatkovému úradu.

5.     Žiadosť o sprístupnenie informácií adresovaná Mestskému ústavu ochrany pamiatok.

 

 

 

Ďalšie informácie:

Iniciatíva Bratislava otvorene - Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax 5441 3968, info@bratislava-otvorene.sk

 

Katarína Šimončičová – 0902 112 417, tel./fax 5441 3968, mvszopk@internet.sk

Matej Vagač - vagac@nextra.sk

Soňa Párnická – 0903 846 193, sonapr@stonline.sk

Mikuláš Huba - mikulas.huba@savba.sk

 

Zaujímavý historický link, kde je možné vidieť pôvodný park pri PKO ako aj jeho brutálny zánik:

http://www.bratislava-otvorene.sk/?section=blok&autor=370239&x=242076&site=232872&cat=242063

 

Náhľad fotografií zo zložky Zmizol balustrádovy murik a čo tam je dnes

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.