Choď na obsah Choď na menu
 


TS-Konečný cieľ: Zachovať a zveľadiť PKO

26. 3. 2009

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 5441 3968 ●

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.bratislava-otvorene.sk

 

 

Zachráňme PKO - Patrí kultúre a občanom

Konečný cieľ:   Zachovať a zveľadiť PKO

Po prvom kroku predstaviteľov mesta by mali

nasledovať ďalšie

 

 

 

Bratislava, 26. 3. 2009 (Bratislava otvorene) –– V nadväznosti na zhodu v zámere zachovať PKO,  deklarovanú účastníkmi rokovania iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) a petície za zachovanie PKO s predstaviteľmi mesta – primátorom Andrejom Ďurkovským, kompetentnými pracovníkmi magistrátu a niektorými poslancami mestského zastupiteľstva, predstavitelia BAO vyzývajú primátora, aby v duchu diskusie na rokovaní dal verejný prísľub, že nepodnikne žiadne kroky vedúce k zbúraniu PKO a bude presadzovať trvalé zachovanie tohto unikátneho priestoru. Zároveň navrhujú, aby inicioval zápis PKO do zoznamu pamätihodností mesta Bratislavy. Podľa BAO by tým primátor nielen jasne deklaroval svoj záujem zachovať PKO, ale zároveň aj vyslal dôležitý signál širokej verejnosti.

Iniciatíva BAO zdôrazňuje, že pre seriózne riešenie problematiky PKO je nutné, aby boli varianty riešenia kvalitne spracované a  predložené mestskému zastupiteľstvu na posúdenie za podmienok, ktoré nezvýhodnia ani jeden z nich. Víta preto vyjadrenie primátora, že koncom apríla predloží poslancom návrh na zachovanie PKO ako variant č. 1 a verí, že ešte predtým sa bude môcť oboznámiť s obsahom variantných návrhov a vyjadriť k nim pripomienky. Osobitne pri spracovaní tohto prvého variantu ponúka samospráve aktívnu spoluprácu v rámci svojich odborných kapacít.

Keďže ďalšie prevádzkovanie PKO na primeranej kvalitatívnej úrovni si vyžiada zveľadenie najmä stavebno-technického stavu a technologického vybavenia, iniciatíva BAO prezentovala vlastné odhady nákladov na obnovu PKO v rozmedzí 0,5 až 2 milióny eur (v závislosti od jej rozsahu), čo je podstatne menej ako prezentovala samospráva napríklad u variantu č. 3 – projektu Lido Park ako náhrady PKO.

Iniciatíva BAO požiadala o vypracovanie materiálu o súčasnom stavebno-technickom stave budovy PKO vrátane jej technického zariadenia, a to ešte pred predložením variantných návrhov riešení PKO. „Veľmi radi rozanalyzujeme efektívnosť, ak budeme mať od mesta či správcu PKO podrobnejšie údaje o ekonomike prevádzky,“ uviedla Katarína Šimončičová, aktivistka BAO. „Veríme, že volení i profesionálni predstavitelia mesta využijú jedinečnú príležitosť a potvrdia svoje slová pozitívnymi činmi v prospech verejného záujmu.“

Účastníci a účastníčky rokovania zo strany aktivistov, nezávislých odborníkov a osobností slovenskej spoločnosti s uznaním vypočuli opakované vyjadrenie primátora ohľadom jeho osobného záujmu na zachovaní PKO, ako aj jeho prísľub, že urobí maximum pre spätnú kúpu pozemkov pod budovou PKO. Mesto ich predalo v roku 2005 bez širšej verejnej diskusie a bez koncepčnejšieho prístupu k zveľadeniu hodnôt (kultúrnych, duchovných, spoločenských i ekonomických), ktoré PKO predstavuje, ako aj k zabezpečeniu vhodných priestorov pre kultúrne a spoločenské potreby občanov.

Jednoznačne za zachovanie PKO sa na fóre vyjadrili aj prítomní poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva z viacerých poslaneckých klubov, ktorí sľúbili podporiť hlasovanie zastupiteľstva o finančnom pokrytí spätného odkúpenia pozemkov do vlastníctva mesta. Zástupcovia mesta informovali, že mesto neposkytlo peniaze na rekonštrukciu priestorov Auditória – Skladu č. 7 pre dlhodobý – a podľa BAO pre mesto nevýhodný – nájom, predložený ako súčasť variantu č. 2 (inej možnosti náhrady PKO).

Rokovanie o zachovaní PKO, ktoré sa konalo 24. 3. 2009 na pôde magistrátu, zvolal primátor Andrej Ďurkovský na podnet iniciatívy Bratislava otvorene a petičného výboru Petície občanov za zachovanie PKO pre kultúru v Bratislave, zastupujúcich vyše 11-tisíc obyvateľov. Prítomní zástupcovia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, nezávislí odborníci, osobnosti i zástupcovia petičného výboru a iniciatívy BAO sa vo svojich vystúpeniach vzácne zhodli, že Park kultúry a oddychu už desaťročia slúži kultúre, patrí k histórii aj súčasnosti Bratislavy a existujú závažne dôvody na jeho zachovanie.

 

Ďalšie informácie:

Katarína Šimončičová - 0902 112 417, tel./fax 5441 3968, mvszopk@internet.sk

Ľubica Trubíniová - 0905 271 888, trubiniova@broz.sk

Soňa Párnická - 0903 846 193, sonapr@stonline.sk

Mikuláš Huba - tel. 5249 2751

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.