Choď na obsah Choď na menu
 


TS-PKO ešte možno zachrániť. Treba chcieť!

4. 2. 2010

_______________________________________________________________________________________

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02-5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.pko.estranky.sk

 

Zachráňme PKO - Patrí kultúre a občanom

PKO ešte možno zachrániť. Treba chcieť!

 

Bratislava, 4. 2. 2010 (BAO) –– Zástupcovia iniciatívy Bratislava otvorene a petičného výboru Za záchranu PKO pre kultúru v Bratislave zaslali opakovaný podnet Pamiatkovému úradu SR (PÚ SR) na vyhlásenie PKO za národnú kultúrnu pamiatku. Urobili tak na základe vyjadrení viacerých odborníkov a odborníčok, že PKO predstavuje unikátny komplex s osobitnou urbanistickou a architektonicko-funkčnou kvalitou predvojnového architektonického myslenia funkcionalizmu na Slovensku. Zároveň je obzvlášť vhodnou a celkovo najvýznamnejšou funkčnou konverziou výstavníckeho areálu na spoločenské a kultúrne účely totožným autorským kolektívom po vojne, ktorú navyše aj verejnosť prijala veľmi priaznivo. Odborníci jednoznačne deklarujú potrebu zachovať PKO pre jeho kultúrne hodnoty a genius loci, ako aj spoločensky akceptovaný a historicky zaužívaný ráz verejného priestoru.

„Na základe rozsiahleho prieskumu architektúry 20. storočia na Slovensku, ktorý realizovali odborníci z ÚSTARCH SAV, zaradili PKO do kategórie B. V nej sú diela, ktoré majú vysoké hodnoty vo viacerých ohľadoch, príp. sú pozoruhodné z jedného hľadiska. Práve z toho dôvodu je aj PKO zaradené medzi 300 najpozoruhodnejších diel modernej architektúry na Slovensku, ktoré tvoria Register modernej architektúry Slovenska (www.register.ustarch.sav.sk),“ uviedla doc. Henrieta Moravčíková z SAV. Významnú kultúrno-spoločenskú hodnotu komplexu PKO konštatovala aj riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová v odpovedi na prvý podnet aktivistov podaný v januári 2008. Aby sa predišlo nezvratným krokom a zničeniu týchto hodnôt, odporučila magistrátu a mestskej časti Staré Mesto zaradiť PKO do zoznamu pamätihodností mesta podľa pamiatkového zákona.

S cieľom zachovať PKO apelujú na vedenie mesta v otvorenom liste aj poprední zástupcovia kultúrnej a vedeckej obce. V reakcii na dve posledné zasadnutia mestského zastupiteľstva a schválené návrhy primátora Andreja Ďurkovského upozorňujú na nebezpečný hazard, ktorého sa predstavitelia mesta dopúšťajú úsilím o likvidáciu PKO a žiadajú zásadné prehodnotenie doterajšieho prístupu. Uznávané osobnosti slovenskej kultúry a vedy odmietajú zneužívanie pojmu genius loci kompetentnými a žiadajú zastavenie urbicídy mesta. Argumentujú, že PKO si ako architektonické dielo prameniace v 30. a 40. rokoch (teda nie produkt ideológie 50. rokov) zaslúži citlivú obnovu. Bratislava už nerozvážne prišla o viaceré industriálne pamiatky. Je preto nemysliteľné, aby toto ochudobňovanie pokračovalo.

Otvorený list nadväzuje a dopĺňa petíciu za zachovanie PKO, ktorú podporili tri stovky významných osobností kultúrneho a spoločenského života – hudobníci, výtvarníci, spisovatelia, herci, architekti, pamiatkári, ďalší odborníci aj politici. Samotnú petíciu podporilo 7180 ľudí, okrem toho jej cez sociálnu sieť Facebook vyjadrilo podporu 5650 ľudí.

„Všetky naše aktivity smerujú k jedinému – zachovať PKO. Kým stojí, ešte stále sa dá zachrániť. Mesto je ešte stále vlastníkom budov a bez jeho súhlasu ich nemožno zbúrať. Chce to len čisté úmysly a dobrú vôľu obhájiť verejný záujem,“ povedala Katarína Šimončičová, predsedníčka MV SZOPK a aktivistka BAO. „Opakovane sme pánovi primátorovi aj mestskému zastupiteľstvu ponúkali svoju aktívnu spoluprácu. Chceme veriť, že hlas celoslovensky uznávaných osobností i tisícov Bratislavčanov nezostane nevypočutý, že kompetentných navráti k diskusii a k spolupráci pri hľadaní optimálneho riešenia a napokon aj k záchrane PKO pre kultúru a občanov.“

 

 

Prílohy:    1.  Otvorený list predstaviteľov kultúrnej a vedeckej obce

2.   Zoznam osobností, ktoré podpísali petíciu za zachovanie PKO pre kultúru v Bratislave

3.   10 zásadných argumentov, prečo zachovať PKO

4.   Opätovný podnet na vyhlásenie PKO za národnú kultúrnu pamiatku

 

Ďalšie informácie:

Katarína Šimončičová - 0902 112 417, tel./fax 5441 3968, mvszopk@internet.sk

Ľubica Trubíniová - 0905 271 888, trubiniova@oad.sk

Mikuláš Huba - tel. 5249 2751

Matej Vagač - vagac@nextra.sk

Ivan Bútora - 0907 175 043, ibutora@atlas.sk

Soňa Párnická - sonapr@stonline.sk

www.pko.estranky.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.