Choď na obsah Choď na menu
 


TS PKO Otvorená výzva primátorovi

26. 9. 2008

Zachráňme PKO - Patrí kultúre a občanom
 
PKO: Otvorená výzva primátorovi
Bratislava, 23.9.2008 (Bratislava otvorene) –– Občianski aktivisti združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) adresujú otvorenú výzvu primátorovi Bratislavy Andrejovi Ďurkovskému, aby splnil verejný prísľub, daný na rokovaní MsZ dňa 3. 7. 2008, o iniciovaní verejnej diskusie o budúcej podobe PKO. 
Park kultúry a oddychu (PKO) už desaťročia slúži kultúre, patrí k histórii aj súčasnosti Bratislavy. Ročne sa tu organizuje asi 700 podujatí, sú tu unikátne architektonické riešenia, priestory najväčšej tanečnej spoločenskej sály ako aj akusticky výborné koncertné priestory. Unikátne sú aj vitráže národného umelca Janka Alexyho.
Vynárajú sa aj ďalšie nezodpovedané otázky:
1.       Záhadný spôsob predaja pozemkov pod PKO. Mesto predalo pozemky pod vlastnou budovou za 281 mil. korún. Z tejto sumy vybuduje developer na nábreží promenádu za 131 mil. korún a mestu zostane len 150 mil. korún. Pred časom to isté mesto, zastúpené ľuďmi z magistrátu, požiadalo o povolenie na odstránenie vlastných stavieb za vlastné peniaze. Odborníci odhadujú, že to bude stáť cca 100 mil. korún. Ten istý magistrát navrhol 12-ročný podnájom časti skladu č. 7 od spoločnosti Ballymore za 1,- Sk/rok a úhradu 130 mil. na technické zhodnotenie predmetu podnájmu. Po dvanástich rokoch si mesto má prenajímať cca 1000 metrov štvorcových za 190 EUR/m2. Takže – vlastné sme si sčasti predali a sčasti zbúrajme a potom plaťme za prenajatie cudzieho. Je to racionálne gazdovanie?
2.       Podanie návrhu na vyhlásenie PKO za kultúrnu pamiatku. Občianski aktivisti združení v BAO podali 31.1.2008 na Pamiatkový úrad SR, MK, MúOP, KPÚ a Hlavné mesto SR Bratislavu podnet a dôvodovú správu na vyhlásenie PKO za národnú kultúrnu pamiatku (príloha č. 1). Túto výzvu podporila kultúrna verejnosť a podporné stanovisko poskytol aj Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU (príloha č. 2). Ako jediný do dnešných dní zareagoval len Pamiatkový úrad SR a navrhol vyhlásiť PKO za pamätihodnosť mesta Bratislavy. Obrátil sa na primátora s naliehavou žiadosťou o zaradenie predmetných budov do zoznamu pamätihodností mesta (príloha č. 3). Je prinajmenšom podivuhodné, že do dnešných dní nezareagovali ostatné oslovené inštitúcie, ani sa nevyjadrili k naliehavým výzvam. Ako teda pristupuje mesto k ochrane historických pamiatok Bratislavy?
3.       Právny stav povolenia zbúrať PKO. Občianski aktivisti združení v BAO si dali vypracovať právnu analýzu vydaného búracieho povolenia (príloha č. 4), z ktorej vyplýva, že búracie povolenie stratilo vykonateľnosť. Dôvody pre vydanie povolenia boli zavádzajúce, ako napr. nevyhovujúci technický stav budovy, pričom tam stále prebiehajú kultúrne podujatia (nedávne Let´s dance, o mesiac Jazzové dni ai.). Nebol vypracovaný odborný posudok, nebolo oznámené začatie a ukončenie správneho konania na úradnej tabuli a povolenie predĺženia nezodpovedá zákonu o správnom konaní (a hlavne nie je podpísané štatutárom). Ako je možné, že úrady, hlavne však úradníci tohto mesta nenapĺňajú literu i ducha zákonov, svojvoľne nakladajú s majetkom nás všetkých a so zákonmi? Prečo títo ľudia, platení z našich daní, beztrestne porušujú povinnosti pri správe cudzieho majetku? Akú úlohu pri tom všetkom zohráva mestská kontrolórka hlavného mesta Slovenskej republiky? 
Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že podnetov na verejnú diskusiu s občanmi je dostatok. Verejná diskusia by mala predchádzať tak fatálnym rozhodnutiam, aké produkuje súčasné vedenie mesta a zamestnanci magistrátu. Nielenže nezastupujú záujmy občanov v oblasti uchovania pamätihodností novodobej histórie Bratislavy a možností kultúrneho vyžitia pre verejnosť, ale necítia ani potrebu zaujímať sa o názory občanov, o ich predstavy, túžby, potreby... Občianski aktivisti BAO preto iniciovali rad krokov pre záchranu PKO, vytvorenie webovej stránky o PKO (https://pko.estranky.sk/) a petíciu na záchranu PKO, ktorú zaštítili osobnosti kultúrnej obce umelcov a intelektuálov a podpísalo množstvo občanov. 
Občianski aktivisti združení v BAO preto vyzývajú primátora A. Ďurkovského, aby
·         dal verejný prísľub, že nepožiada o nové povolenie na zbúranie PKO,
·         garantoval, že sa zachová unikátny priestor PKO, kultúrna história toho miesta,
·         mesto zapísalo PKO do zoznamu pamätihodností,
 
Ďalšie informácie:
Iniciatíva Bratislava otvorene, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: 5441 3968, mvszopk@internet.sk

Katarína Šimončičová, MV SZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel. 0902 112417, mvszopk@internet.sk

Príloha_1  https://pko.estranky.sk/archiv/uploaded/1

 

 

 

Príloha_2  https://pko.estranky.sk/archiv/uploaded/2

                  https://pko.estranky.sk/archiv/uploaded/6

Príloha_3  https://pko.estranky.sk/archiv/uploaded/3

 

                  https://pko.estranky.sk/archiv/uploaded/4

 

Príloha_4  https://pko.estranky.sk/archiv/uploaded/5 

                                                                                                              

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.