Choď na obsah Choď na menu
 


TS-Povolenie k búraniu PKO je nezákonné_

17. 1. 2011

ZMENA ZDOLA ● Iniciatíva BRATISLAVA OTVORENE ● Protikorupčná skupina EKOFÓRA

 

Povolenie k búraniu PKO je nezákonné

Verejnosť požiadala primátora o okamžitú ochranu PKO

 

Bratislava, 17. 1. 2011 – Mestský poslanec Ján Budaj, Zmena zdola, iniciatíva Bratislava otvorene a Protikorupčná skupina Ekofóra dnes odovzdali Právnu analýzu právneho stavu súvisiaceho s búraním budovy PKO v Bratislave primátorovi Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi.

 

Na základe podnetu viacerých organizácií a osobností verejného a kultúrneho života bola vypracovaná právna analýza, ktorej závery vážne spochybňujú oprávnenie búrania objektov PKO a likvidáciu majetku hlavného mesta ako aj nakladanie s kultúrnymi artefaktmi. Zo zhrnutia právnych záverov analýzy je možné spochybniť aj oprávnenosť odovzdania majetku do správy subjektu, ktorý má deklarovaný záujem objekty búrať. Z uvedeného je možné predpokladať, že ak stráženie objektu PKO a kultúrnych artefaktov nebude okamžite zabezpečené, môže dôjsť k jeho poškodeniu či búraniu a znehodnoteniu mestského majetku.

 

Dokument uvádza zásadné právne argumenty proti búraniu mestského majetku a spochybňuje platnosť doterajších zmlúv. Tieto závažné zistenia môžu znamenať jednoznačný zvrat v doterajšom vývoji celej kauzy.

 

Zo ZhrnutiA právnych záverov analýzy Vyplýva :

1)     Mestské zastupiteľstvo nikdy neudelilo výslovný a jednoznačný súhlas na odstránenie budovy PKO.

2)     Právnym následkom neudelenia súhlasu mestského zastupiteľstva pre zmluvu o spolupráci je jej absolútna neplatnosť a mesto Bratislava ňou preto nie je viazané.

3)     Búracie povolenie, ktoré na požiadanie primátora vydal stavebný úrad MČ Staré Mesto, je nezákonné. Nezákonné búracie povolenie môže zrušiť Krajský stavebný úrad v Bratislave.

 

Nezávislá právna analýza potvrdzuje názory a argumenty, ktoré v kauze PKO dlhodobo prezentujú občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatívach Bratislava otvorene, Zmena zdola, Protikorupčná  skupina Ekofóra, ako aj niektorí poslanci, osobitne Ján Budaj, že bývalý primátor Ďurkovský a riaditeľka magistrátu Pavlovičová nemali právo podniknúť žiadne kroky vedúce k zbúraniu PKO bez výslovného súhlasu mestského zastupiteľstva. Primátor Andrej Ďurkovský nemal právo podpísať Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Henbury Development, ani právo požiadať o vydanie búracieho povolenia. Ochrana objektu PKO nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečená. Kamerový systém, ktorý čiastočne umožňoval verejnú kontrolu, bol z neznámych dôvodov v týchto dňoch vypnutý.

 

Poslanec Ján Budaj, Zmena zdola, iniciatíva Bratislava otvorene a Protikorupčná skupina Ekofóra preto žiadajú primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, aby:

1)     zabezpečil dôslednú ochranu PKO ako mestského majetku pred akýmikoľvek zásahmi cudzích subjektov,

2)     podnikol všetky potrebné kroky k tomu, aby PKO opätovne napĺňal všetky svoje funkcie,

3)     spolu s mestským zastupiteľstvom objektívne analyzovali doterajší vývoj kauzy PKO a vyvodili zodpovednosť za nezákonnú činnosť a vzniknuté materiálne škody z nej vyplývajúce.

 

Ďalšie informácie:

Ján Budaj (mestský poslanec, Zmena zdola) - 0905 400 690, janobudaj@gmail.com
Katarína Šimončičová (MV SZOPK, petičný výbor) - 0902 112 417, mvszopk@internet.sk
Ľubica Trubíniová (Bratislava otvorene) - 0905 271 888, trubiniova@oad.sk

Elena Pätoprstá (Protikorupčná skupina Ekofóra) - 0905 537 102, creative@fuxo.sk
Tono Popovič (občiansky aktivista) - 0903 793 399, tono.popovic@gmail.com

Právnu analýzu v úplnom znení nájdete na web stránke www.pko.estranky.sk:

/clanky/aktualne/pravna-analyza-k-pko-17_1_2010

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.