Choď na obsah Choď na menu
 


TS Stanovisko BAO k reakcii magistrátu na tlačovú besedu o PKO_

10. 2. 2010

____________________________________________________________________________________

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02 - 5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ●

 

Zachráňme PKO - Patrí kultúre a občanom

 

Nové PKO? Mačka vo vreci!

Stanovisko BAO k reakcii magistrátu na tlačovú besedu o PKO

 

Bratislava, 10. 2. 2010 (BAO) –– Zástupcovia iniciatívy Bratislava otvorene reagujú na stanovisko hlavného mesta vydané k tlačovej besede BAO na tému záchrany PKO zo 4. 2. 2010. 

Sme nútení konštatovať, že mesto sa uchyľuje k prezentácii poloprávd a zámerne zahmlievajúcich vysvetlení, pretože nevie vecne vyargumentovať nevýhodné transakcie s PKO. Typickým faktom pri celej kauze je, že ani primátor, ani väčšina poslancov a poslankýň tohto mesta sa nedokážu postaviť pred občanov a vecne diskutovať o „výhodnosti“ predaja a búrania PKO. Skrývajú sa za všeobecné a nie úplne pravdivé vyhlásenia hovorkyne primátora či celého tlačového odboru magistrátu. Opäť vyzývame predstaviteľov mesta na verejnú diskusiu, aby konečne vysvetlili občanom všetky svoje dôvody „výhodnosti“ straty PKO.

Mali by tiež vysvetliť ekonomickú výhodu predaja a prenájmu PKO (v konkrétnych číslach). Zbavovanie sa majetku mesta za cenu 20-ročného nájmu je nelogické a nehospodárne. V čí prospech je táto transakcia? Kto profituje z takéhoto záväzku? Občania určite nie! Investor, vlastník pozemku? Kto to je? 1). Takže páni poslanci a panie poslankyne, ktorí ste hlasovali za toto uznesenie a pán primátor, prosíme, vysvetlite to verejne!

V stanovisku mesta pôsobia smiešne vyjadrenia ako: „...neustálym obviňovaním zástupcov mesta a podsúvaním nepravdivých a skresľujúcich informácií médiám“. Aktivisti ako aj odborná verejnosť predkladajú fundované názory odborníkov, články a štúdie a okrem toho aj vecné vyjadrenia všeobecne uznávaných osobností v prospech zachovania PKO. Naopak, magistrát, ktorý má celé oddelenia na vypracovávanie odborných podkladov, nebol schopný ani len v deň hlasovania predložiť zastupiteľstvu štúdiu „mačky vo vreci“ a tak strápnil seba, primátora, ale aj poslancov a poslankyne, ktorí hlasovali za uznesenie. Je to však aj hanba našich volených zástupcov a zástupkýň, že sa nechali bez jediného stavebného posudku, odborného pamiatkárskeho stanoviska, architektonickej štúdie či ekonomickej kalkulácie zmanipulovať v prospech neznámeho súkromného investora.

V stanovisku mesto prezentuje, že bola schválená urbanistická štúdia zóny. To je zahmlievanie a polopravda! Mestské zastupiteľstvo schválilo iba urbanistickú štúdiu. Územný plán zóny (ÚPZ) zatiaľ neexistuje, hoci na jeho obstaranie boli prijaté dve uznesenia MsZ 2). ÚPZ, na rozdiel od urbanistickej štúdie, je záväzným dokumentom, ktorý reguluje územie, stanovuje koeficienty zastavanosti, výšok, dopravné obmedzenia a mnohé ďalšie atribúty, čo urbanistická štúdia nestanovuje. A čo je mimoriadne dôležité, ÚPZ sa musí zo zákona  verejne prerokovať! Vtedy by sme sa možno dozvedeli, že únosnosť tohto územia kapacitne nedovoľuje postaviť čokoľvek, napríklad podobný megalomanský projekt ako je River Park I. Vedenie mesta a najmä primátor Ďurkovský však verejné diskusie zjavne nemajú radi – k PKO doteraz neusporiadali ani jednu verejnú či odbornú diskusiu...

Hovoriť o novom priestore, ktorý by „..vyhovoval náročným kritériám domácich i zahraničných hostí, aby sa stal moderným kultúrnym stánkom pre všetkých návštevníkov...“, znie neúprimne a demagogicky. V prvom rade verejnosť stále nevie, o čom sa to vlastne hovorí (mačka vo vreci), aká bude konkrétna funkcia, urbanistická koncepcia či architektonické stvárnenie tzv. „nového stánku“. Už sa však napríklad vie, že náhrada bude o polovicu menšia ako terajšie PKO. Takýchto zjavných tzv. „výhod“ bude v konečnom dôsledku asi viac. Máme sa teda načo „tešiť“. Na druhej strane sa stretávame s vyjadreniami odborníkov – architektov, pamiatkárov, hudobníkov a iných osobností kultúry (ktorí vedia, o čom hovoria) – o PKO ako o nenahraditeľnom priestore, vynikajúcom akusticky či priestorovo a dispozične pre organizovanie rôznorodých podujatí (napr. vyjadrenia Petra Lipu na tlačovej besede BAO 4.2.2010, alebo vyjadrenie známeho hudobníka Ľuba Beláka, v prílohe).

V závere stanoviska mesto odporúča, aby sa verejnosť presunula do iných priestorov. DPOH je výborné pre divadelné predstavenia, ale väčšinu podujatí z PKO tam nemožno usporiadať či už z priestorovo-kapacitných alebo funkčných dôvodov. Podobne je to aj so športovými zariadeniami, o ktorých primátor a poslanci tak vehementne hovoria, sú tiež výborné, no na majstrovstvá sveta v hokeji či pohár federácie v tenise. Naopak pri PKO vie každý hudobník povedať niečo o akustike, každý tanečník o parkete, organizátor o variabilite priestoru a pod. Vyhlásenia vedenia mesta hraničia s diletantizmom, nie sú podporené odbornými argumentmi a čo je hlavné – žiadnou porovnávaciou štúdiou. Náhrada za PKO je preto stále „mačkou vo vreci“ – slušní ľudia, ktorým záleží na kultúre v Bratislave a zachovaní jej hodnôt, sa s takýmto zavádzaním a nezodpovedným prístupom k mestu neuspokoja! 3)

 

Prílohy:    List p. Ľuba Beláka z 31. 1. 2010 – PKO (Právo Kultúrnych Občanov)

 

Poznámky:

 

1) 

·      Henbury Development, s.r.o. (HD) je spoločnosť s ručením obmedzeným, do výšky 200.000 Sk (doteraz nie je prepísané ručenie na €!). Spoločníkmi sú dve cyperské spoločnosti, ktoré sú rovnako spoločníkmi Popper Capitalu (ktorý chcel postaviť Lido park v Petržalke). Zdá sa, že kultúra v Bratislave bude zabezpečená, alebo závislá na nejakých cyperských spoločnostiach?

·      Okrem toho takáto s.r.o. ručí maximálne do výšky dvesto tisíc Sk! Otázkou je, čo sa stane s tými 130 mil. Sk, ktoré má HD uhradiť vecným plnením, t. j. vybudovaním promenády, za kúpu pozemkov pod PKO a v jeho okolí (viď uzn. č. 719/2005, bod 1.2.2), ak zanikne? Od koho to bude mesto vymáhať? Možnosť zániku spoločnosti pripustilo aj mesto vo svojom stanovisku (...za účelom jeho užívania pre potreby kultúrno-spoločenského centra, ale jej pretrvanie aj po prípadnom zániku spoločnosti.)

 

2)

·      Uznesenie MsZ č. 243/2003 z 11. 12. 2003:

B.  ukladá Ing. Tatiane Mikušovej, námestníčke primátora hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny na zvyšné sektory „Bratislavského nábrežia“. T: 30. 10. 2004

·      Uznesenie MsZ č. 719/2005 z 30. 6. 2005:

časť C: žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy:

3. Požiadať stavebný úrad o vyhlásenie stavebnej uzávery na predávané pozemky areálu PKO do doby schválenia územného plánu zóny pre túto lokalitu.

 

Poznámka:

V uznesení č. 719/2005 je aj povinnosť uložená primátorovi (časť C):

2. Rokovať s kupujúcimi o odkúpení budov PKO a podať informáciu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. T: 31. 10. 2006.

Odpoveď primátora poslancom (kontrola plnenia uznesení, zo dňa 1. 2. 2007):

Splnené uzn. č. 719/2005 časť C bod 2 takto:

Po rokovaniach so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti vedenie mesta rozhodlo, že budovy PKO sa predávať nebudú.

 

3)

·      Viac ako 300 podpisov osobností pod petíciou za zachovanie PKO

·      Otvorený list predstaviteľov kultúrnej a vedeckej obce podporený 42 signatármi

·      7180 podpisov občanov pod petíciou za záchranu PKO

 

 

Ďalšie informácie:

Katarína Šimončičová - 0902 112 417, tel./fax 5441 3968, mvszopk@internet.sk

Ľubica Trubíniová - 0905 271 888, trubiniova@broz.sk

Matej Vagač - vagac@nextra.sk

Ivan Bútora - 0907 175 043, ibutora@atlas.sk

Soňa Párnická - 0903 846 193, sonapr@stonline.sk

 

Náhľad fotografií zo zložky PKO

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.