Choď na obsah Choď na menu
 


TS_5. 2. 2009_Otvorené otázky primátorovi mesta

5. 2. 2009

____________________________________________________________________________________

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02-5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.bratislava-otvorene.sk

 

 

Zachráňme PKO - Patrí Kultúre a Občanom

 

Otvorené otázky primátorovi mesta

 

 

Bratislava, 5. 2. 2009 (Bratislava otvorene) –– Občania, aktivisti, ochranári a osobnosti kultúrneho a spoločenského života stále očakávajú, že pán primátor naplní svoj verejný prísľub daný na mestskom zastupiteľstve dňa 3. 7. 2008 a začne verejnú diskusiu o súčasnosti a budúcnosti PKO. Občianski aktivisti združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) ho k tomu písomne vyzvali 23. 9. 2008, primátor však ani za sedem mesiacov od svojho prísľubu verejné vypočutie s diskusiou nezorganizoval. Tento fakt je o to zaujímavejší, že pred voľbami na zhromaždeniach s občanmi deklaroval i sľuboval aktívny dialóg a načúvanie potrieb a názorov všetkých Bratislavčanov.

Občianski aktivisti BAO stále veria, že veci sa dajú riešiť kultivovaným dialógom, vzájomným počúvaním a hľadaním optimálnych riešení. Zaslali preto dnes primátorovi nasledujúce otázky, na ktoré by chceli počuť otvorenú odpoveď a ktoré by mohli byť podkladom na verejnú diskusiu o PKO.

 

Otázky pre pána primátora v kauze PKO

 

1.         Prečo mesto predalo iba pozemky v areáli PKO, a nie aj jeho budovy? Aký zámer tým sledovalo?

2.         Prečo primátor pred dvomi rokmi požiadal o búracie povolenie, keď pri predaji pozemkov areálu PKO taký zámer nespomínal? Zaviazalo sa mesto pri predaji pozemkov „zbaviť sa“ budovy PKO?

3.         Prečo primátor dopredu neinformoval zastupiteľstvo hlavného mesta a ani nerokoval s poslancami o takomto spôsobe naloženia s majetkom hlavného mesta? Nepotrebuje ich súhlas?

4.         Prečo sa v žiadosti o búracie povolenie uvádza nevyhovujúci technický stav, keď práve v PKO je okolo 700 podujatí ročne, čiže je plne funkčné, využíva sa a je momentálne nenahraditeľné?

5.         Prečo teda chce mesto búrať PKO? Ak má problém s nenáležitými požiadavkami majiteľa pozemku, prečo nezruší zmluvu a neuskutoční jeho spätné odkúpenie?

6.         Prečo sa mesto chce teraz zbaviť tohto majetku likvidáciou, keď vynaložilo desiatky miliónov korún na rekonštrukciu PKO v rokoch 1998 - 2000 (strecha, elektroinštalácia, hľadisko, technické zázemie, výmena okien, tanečný parket, javiskové ťahy, točňa, orchestrisko a pod.)?

7.         Prečo chce mesto vynaložiť ďalšie obrovské investície na prenájom priestorov, keď má svoje priestory v PKO, ktoré sú pritom finančne ziskové? A taktiež desiatky miliónov na búracie práce zo svojho rozpočtu, namiesto toho, aby za tieto peniaze radšej zveľadilo (technicky zhodnotilo a esteticky dotvorilo) existujúci stav?

8.         Prečo primátor/mesto už požiadal/o o búracie povolenie, keď nemá žiadnu adekvátnu náhradu? Kde je takýto priestor v Bratislave?

9.         Prečo primátor doteraz nezačal verejnú diskusiu o budúcnosti PKO s občanmi? Prečo nedodrží svoj sľub o verejnom prerokovaní využitia celého územia PKO?

10.     Kedy primátor predložil občanom zámer zbúrať PKO a kedy dostal pozitívnu spätnú väzbu naň, keď tento zámer nebol v jeho volebnom programe?

11.      Ako chce primátor reagovať na petičnú akciu a na podporu mnohých desiatok významných osobností kultúrneho a spoločenského života za zachovanie PKO? Kedy si chce vypočuť ich názory a konfrontovať ich so svojimi predstavami o búraní?

12.      Súhlasí primátor s návrhom, aby mesto zo svojho rozpočtu na rok 2009 dotovalo porovnateľnou čiastkou budovu a aktivity PKO, ako sa to stalo v prípade lodenice v Karloveskom ramene, v ktorom mesto poskytlo cca 36 500 eur (11 mil. korún) na súkromné aktivity na súkromnom pozemku? Predloží tento návrh mestskému zastupiteľstvu na hlasovanie a bude za jeho schválenie aktívne vystupovať?

 

O odpovedi pána primátora Vás budeme informovať.

 

Ďalšie informácie:

https://pko.estranky.sk/

 

 

Kontakt:

Iniciatíva Bratislava otvorene - Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: 5441 3968, info@bratislava-otvorene.sk

Ing. Katarína Šimončičová - MV SZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel. 0902 112417, mvszopk@internet.sk

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.