Choď na obsah Choď na menu
 


TS:PKO patrí na zoznam pamätihodností mesta a nie na smetisko dejín!

29. 10. 2008

Bratislava otvorene: PKO patrí na zoznam pamätihodností mesta a nie na smetisko dejín!

Bratislava, 29.10.2008 (Bratislava otvorene) –– PKO sa napriek svojej nespornej kultúrno-historickej a architektonickej hodnote nedostalo na zoznam pamätihodností mesta, ktorého návrh bude predložený na schválenie zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky už tento štvrtok 30. 10. 2008. Deje sa to aj napriek upozorneniu najvyššieho úradu na ochranu pamiatok v Slovenskej republike – Pamiatkového úradu SR, ktorý navrhol vyhlásiť PKO za pamätihodnosť mesta Bratislavy (príloha č. 2). Upozorňujú na to občianski aktivisti združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO), ktorí rozbehli verejnú podpisovú akciu na záchranu PKO. Len počas Džezových dní v PKO získali podpisy ďalších 1200 podporovateľov petície. Petíciu Za zachovanie PKO pre kultúru v Bratislave tak doteraz podpísalo viac ako dvetisíc občanov.1)
Vysoká úroveň Džezových dní, spokojnosť návštevníkov a pohodová atmosféra dokazujú, že Park kultúry a oddychu je stále miestom, kde sa kultúre darí a prevažná časť účastníkov podujatia ani netušila, že sa chystá zbúranie PKO, preto sa okamžite pripojili k petícii na jeho záchranu. Tieto zistenia a reakcie len potvrdzujú nevyhnutnosť verejnej diskusie o budúcnosti PKO a o skutočných dôvodoch návrhu na zbúranie. V tomto zmysle už 23. 9. 2008 aktivisti vyzvali primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského, aby splnil verejný prísľub a inicioval verejnú diskusiu o budúcej podobe PKO (príloha č. 1).
Okrem masívnej podpory petície návštevníkmi kultúrnych podujatí sa za zachovanie PKO vyslovujú aj desiatky umelcov, vedcov a ľudí s vysokým spoločenským kreditom a sú dôkazom toho, že PKO je fenomén, ktorý rezonuje v celom spoločenskom spektre (príloha č. 3).    
Občianski aktivisti naďalej upozorňujú, že búracie povolenie, o ktoré primátor Bratislavy požiadal protiprávne - bez schválenia zastupiteľstvom hlavného mesta - stratilo vykonateľnosť a jeho údajné predĺženie nemá oporu v súčasne platných zákonoch.
PKO je stále nezastupiteľnou kultúrnou ustanovizňou tohto mesta a všetky následné riešenia a návrhy by mali byť predrokované a odsúhlasené občanmi na verejných diskusiách. Strata PKO nebola v žiadnych volebných alebo predvolebných sľuboch či materiáloch, preto verejnosť nedala mandát svojim súčasným voleným zástupcom na zničenie a zbúranie PKO. Občianski aktivisti združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) tvrdia, že je nanajvýš potrebné vyriešiť tento problém v záujme občanov, kultúrnej a spoločenskej obce a nie v prospech úzkej skupiny developerov.
Občianski aktivisti BAO žiadajú primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva, aby Park kultúry a oddychu doplnili do zoznamu pamätihodností mesta, pokým nebude PKO vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.
Cieľom iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) je otvorene pomenovať problémy životného prostredia a rozvoja mesta, diskutovať o nich a navrhovať rámce riešení prostredníctvom transparentného rozhodovania a aktívneho zapájania verejnosti.
 
 Pozn. 1):
Podpísaní občania žiadajú primátora a mestské zastupiteľstvo zachovať PKO, udržať jeho spoločenskú a kultúrnu hodnotu pre verejnosť, nevykonať nič, čo by viedlo k jeho zbúraniu; prešetriť nezmyselný a nevýhodný predaj pozemkov pod PKO, vydanie búracieho povolenia a nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom mesta; získať pozemky pod PKO späť do majetku mesta.
 
Ďalšie informácie:
 
Kontakt:
Iniciatíva Bratislava otvorene, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel./fax: 5441 3968, mvszopk@internet.sk
Katarína Šimončičová, MV SZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, tel. 0902 112417, mvszopk@internet.sk
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.