Choď na obsah Choď na menu
 


TS_Primátorov výlet do Cannes

18. 3. 2010

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava ● tel./fax: 02 - 5441 3968

e-mail: info@bratislava-otvorene.sk ● www.pko.estranky.sk

 

 

Zachráňme PKO - Patrí kultúre a občanom

Primátorov výlet do Cannes

Čo propagujú primátor a riaditeľka magistrátu?

(Výzva)

 

Bratislava, 18. 3. 2010 (BAO)Zástupcovia iniciatívy Bratislava otvorene, ďalších ochranárskych organizácií aj občania Bratislavy odmietajú, aby primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a riaditeľka magistrátu Anna Pavlovičová na veľtrhu nehnuteľností MIPIM 2010 v Cannes robili reklamnú PR kampaň vybraným developerom a za mestské peniaze propagovali ich súkromné aktivity. Dvojnásobne v prípade takých neprijateľných projektov, ako je napr. River park, ktorý jasne odmietla široká aj odborná verejnosť. 

Verejnosť má stále v živej pamäti prešľap primátora Ďurkovského, keď pred pár rokmi cestoval práve na tento veľtrh súkromným lietadlom spoločnosti J&T. Tento rok sa opäť uchyľuje k prezentácii a propagácii súkromných developerských projektov. Namieste je otázka, či je táto prezentácia hradená z verejných zdrojov a či je vhodné i potrebné, aby občanmi volený čelný predstaviteľ mesta a vrcholová exekutívna pracovníčka magistrátu robili reklamnú kampaň napr. projektom J&T. Sú tieto projekty odkázané na propagáciu za verejné prostriedky? Kto z toho profituje a konkrétne ako?

Bratislava sa na MIPIM prezentuje už šiestykrát. Je preto žiaduce urobiť finančný odpočet rentabilnosti vynaložených prostriedkov v prospech mesta a verejnosti. Aký je reálny výsledok z týchto výletov? V tlačovej informácii* mesto propaguje súkromné projekty, ktoré sú nešetrné k životnému prostrediu, devastujú urbanizmus a historické štruktúry Bratislavy vrátane kultúrnych pamiatok, neprimerane zahusťujú prostredie na úkor zelene a kultúrneho, sociálneho aj relaxačného potenciálu mesta.

Typickým príkladom je River park, ktorý nenávratne zničil veľkú časť dôležitých urbanistických, kultúrnych a sociálnych hodnôt mesta v tejto lokalite a ďalej má pokračovať zbúraním kultúrneho centra PKO. Petíciu za jeho zachovanie pritom podpísalo 8-tisíc ľudí, vrátane 300 významných osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Na Facebooku ju podporilo viac ako 5500 ľudí, na záchranu PKO už tretí rok beží intenzívna občianska kampaň. Vedenie mesta však tieto aktivity odignorovalo bez ohľadu na mienku obyvateľov a bez diskusie s verejnosťou. Podobne aj v prípade prezentovanej revitalizácie Podhradia, kde drvivá väčšina občanov podporuje návrat k historickým štruktúram a obnove historického Podhradia. Iné súkromné projekty zasa zničili zvyšky historickej  priemyselnej architektúry ako napr. Kablo, Danubius a neprimeraným zahusťovaním znižujú kvalitu života občanov. Predstavitelia mesta však nevedia zabezpečiť dobudovanie dopravnej infraštruktúry, verejných priestorov a parkov. Myslíme si, že na veľtrhu by mali prezentovať práve takéto zámery.

Žiaľ, bilancia osemročného mandátu primátora Ďurkovského je neúprosná. Nevznikol žiaden nový park ani zoznam intaktnej (nedotknuteľnej) zelene, žiaden nový verejný mestský priestor, nezačal sa budovať nosný dopravný systém, nebola vypracovaná výšková koncepcia mesta, koncepcia parkovania/statickej dopravy a množstvo ďalších koncepčných regulatívov, v územnom plánovaní naďalej vládne nesystematickosť, v rámci ktorej sa fukčné plochy účelovo prispôsobujú developerským zámerom, závažné rozhodnutia (napr. v majetkovej oblasti či vo sfére výstavby) sa prijímajú netransparentne a bez diskusie s verejnosťou atď.         

Vyzývame preto primátora Andreja Ďurkovského a riaditeľku magistrátu Annu Pavlovičovú, aby verejne vysvetlili občanom Bratislavy, aký je konkrétny prínos projektov, ktoré propagovali na veľtrhu MIPIM, pre zvýšenie kvality života a životného prostredia v Bratislave a pre zlepšenie ekonomiky mesta. Zároveň žiadame, aby na web stránke uverejnili zrozumiteľný prehľad verejných výdavkov na prezentáciu na veľtrhu MIPIM a konkrétne ekonomické prínosy propagácie súkromných developerských projektov pre mesto. Iniciatíva Bratislava otvorene bude tieto dôležité informácie dôsledne vyžadovať.

  

 

 

* Pozn.:

1)   informácia magistrátu o účasti zástupcov mesta na veľtrhu MIPIM - v angličtine (!): http://visit.bratislava.sk/en/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700014&id=1422&p1=2544

2)   zoznam 300 osobností podporujúcich zachovanie PKO a ďalšie informácie o občianskej kampani: /clanky/osobnosti-podporuju-zachranu-pko.html/zoznam-osobnosti_-ktore-podpisali-peticiu-za-zachovanie-pko-pre-kulturu-v-bratislave

 

 

 

Ďalšie informácie:

Iniciatíva Bratislava otvorene - Godrova 3/b, 811 06 Bratislava,

 tel./fax 5441 3968, info@bratislava-otvorene.sk

Katarína Šimončičová – 0902 112 417, tel./fax 5441 3968, mvszopk@internet.sk

Ľubica Trubíniová – 0905 271 888, trubiniova@broz.sk

Matej Vagač - vagac@nextra.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.